Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Nordic Iron Ore: Nordic Iron Ore offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

Nordic Iron Ore AB ("Nordic Iron Ore" eller "Bolaget") offentliggör
härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vars
teckningstid inleds den 19 november. Memorandumet finns tillgängligt
på Bolagets hemsida (www.nordicironore.se) och kommer finnas på
Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se). Teaser och
anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan
nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Sammanfattning av villkoren

· Företrädesemission av högst 7 991 277 aktier motsvarande, vid full
teckning, en total emissionslikvid om cirka 20,0 MSEK före
emissionskostnader.

· Vid en övertecknad Företrädesemission har styrelsen en möjlighet
att emittera ytterligare högst 2 000 000 aktier genom
Överteckningsemissionen, vilket skulle inbringa ytterligare högst 5,0
MSEK.

· För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 15
november 2019 erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) innehavda
teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade
aktier till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie.

· Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 19
november - 9 december 2019.

· Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från
befintliga ägare om cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av
Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 8,8 MSEK,
motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med
Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lennart Eliasson, Verkställande Direktör

Tel: +46 70 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Kort om Bolaget

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att
återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i
Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina
mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst
genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande
Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det
inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera
järnmalm med mycket hög kvalitet.

För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.
Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser.
(info@wildeco.se, tel: +46-8-545 271 00).

VIKTIG INFORMATION

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE
KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV
SVENSK RÄTT.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS
ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT
ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS
ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER.
UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT
AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA
JURISDIKTIONER.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/nordic-iron-ore-offentliggo...
https://mb.cision.com/Main/2831/2963110/1142384.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.