Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-08

Nordic Leisure AB (publ): Förvärvar Litauiska Baltic Bet

SIGTUNA, SVERIGE, 8 MAJ 2017 - Nordic Leisure AB (publ), vidare NLAB,
meddelar att bolaget ingått en avsiktsförklaring (Letter Of Intent)
att förvärva UAB Baltic Bet, ett Litauiskt spelbolag som sedan 2011
innehar nationell spellicens i Litauen.

Förvärvet sker i syfte att bredda NLAB:s verksamheter till att täcka
de tre reglerade baltiska spelmarknaderna. NLAB är sedan tidigare
verksamt i Estland och Lettland.

Peter Åström, VD- och koncernchef för NLAB kommenterar;

"Förvärvet av Baltic Bet ger oss tillgång till den reglerade Litauiska
spelmarknaden och därmed får vi närvaro på samtliga de tre
snabbväxande marknaderna i Baltikum. Detta är ett stort och mycket
viktig steg för NLAB. Förutom en licensierad operatör får vi genom
detta förvärv även tillgång till såväl välkända varumärken som
kunddatabaser.

NLAB har en tydligt förvärvsdriven tillväxtstrategi och vi räknar med
att under det kommande året kunna bredda vår närvaro till fler
reglerade spelmarknader".

Köpeskillingen uppgår till 1 100 000 EUR på skuldfri basis, vilket
NLAB erlägger kontant och finansierar med egna medel. NLAB bedömer
att tillträde kan ske senast den 1 augusti 2017.

Ett licenskrav i Litauen är att nätspelsoperatörer även måste driva
landbaserad verksamhet. Baltic Bet driver en kedja av spelbutiker
(Licensed Betting Offices). NLAB driver sedan många år en sådan kedja
i Lettland. Förvärvet av Baltic Bet ger NLAB drygt tjugo nya
spelbutiker, vilka sysselsätter omkring fyrtio heltidstjänster.

Baltic Bets interaktiva spelverksamhet kommer migreras till NLAB:s
plattform och framledes drivas under varumärket Optibet. Den tekniska
migreringen beräknas ta tre till fyra månader från NLAB:s tillträde.

Antalet anställda inom NLAB bedöms öka med omkring fyrtiofem personer
efter transaktionens genomförande.

Resultatutfallet av transaktionen beräknas medföra en negativ
resultatpåverkan för NLAB under 2017, och en positiv resultatpåverkan
från 2018.

Förvärvet förutsätter såväl due dilligence process som godkännande av
licensgivande myndigheter och av NLAB:s styrelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: peter.astrom@nordicleisure.se / +46 70-756 27 47

Nordic Leisure AB (Publ)
Stora Gatan 46
193 30 Sigtuna
+46 18 346090

(http://tel 46 18 346090)www.nordicleisure.se
investor@nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver
verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga,
Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar
nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 125
anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX
First North (Ticker: NLAB) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är
Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får
inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA,
Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 08:45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-leisure-ab--publ-/r/forvarvar-litauiska...
http://mb.cision.com/Main/933/2259323/670521.pdf

Författare WKR