Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Nordic Leisure AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Nordic Leisure AB (publ)

Vid årsstämma i Nordic Leisure AB (publ) den 17 maj 2016 beslutades i
huvudsak;

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen,

att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisningen,

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 för samtliga
styrelseledamöter och den verkställande direktören,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen, Jörgen
Andersson och Peter Åström, att entlediga Michael Pettersson från
styrelsen samt att till nytillkommande ordinarie styrelseledamot
välja Claes Hallén,

att omvälja Niklas Braathen till styrelsens ordförande,

att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget,
för tiden fram till och med nästa årsstämma, skall vara oförändrat
och utgå med 125 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 75
000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda
styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget,

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som
infaller år 2017 omvälja PricewaterhouseCoopers AB,

att bemyndiga styrelsen i bolaget, för tiden fram till nästa
årsstämma, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
nyemission av totalt högst 12 000 000 aktier, innebärande en möjlig
utspädning om högst cirka 18 procent av det registrerade
aktiekapitalet.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Sigtuna den 18 maj 2016

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen

Vid frågor och för mer information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, Nordic Leisure AB (publ), tfn:
+46 70-525 27 77, e-post: niklas.braathen@nordicleisure.se.
Ytterligare information finns att tillgå på bolagets webbplats,
www.nordicleisure.se.

Nordic Leisure AB (publ)
Stora Gatan 46
193 30 Sigtuna
46 18 346090

(http://tel: 46 18 346090)www.nordicleisure.se
investor@nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver
verksamhet inom spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i bland annat
Tallinn, Riga, Malta, Kiev och Stockholm. Dotterbolagen i respektive
land innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter.
Bolagsgruppen sysselsätter omkring 200 anställda. Verksamheterna
bedrivs under varumärken som Optibet, GoldClubCasino, och Score24.
Koncernens B2B verksamhet drivs under varumärket Tain. Nordic Leisure
AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i
Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel
08-503 01550 . Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt,
distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada
eller Sydafrika.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-leisure-ab--publ-/r/kommunike-fran-arss...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.