Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-27

Nordic Leisure AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Nordic Leisure AB (publ)

Vid årsstämma i Nordic Leisure AB (publ) den 27 maj 2014 beslutades i
huvudsak;

att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna,

att till årsstämmans förfogande stående medel i moderbolaget,
överkursfond om 42 961 533 kronor, balanserat resultat om -31 532 785
kronor och årets resultat om 36 874 653 kronor balanseras i ny
räkning.

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 för samtliga
styrelseledamöter och verkställande direktören,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen, Jörgen
Andersson, Peter Åström och Michael Pettersson,

att utse Niklas Braathen till styrelsens ordförande,

att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma
skall utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden samt med 75
000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda
styrelseledamöter,

att i det fall en vald styrelseledamot samtidigt innehar rollen som
avlönad verkställande direktör, skall inget styrelsearvode utgå till
denne ledamot,

att ge styrelsen bemyndigande i tiden fram till nästa årsstämma, att
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta
beslut om nyemission av totalt högst 3 000 000 aktier, innebärande en
möjlig utspädning om högst 7,3 procent av det totala antalet aktier.

att i bolagsordningen genomföra ändringar avseende bolagets säte och
plats för avhållande av bolagsstämma.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Stockholm 27 maj 2014

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen

För frågor och mer information, vänligen kontakta

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB
Telefon: +371 29 206366 / +46 705252777
E-post: niklas.braathen@nordicleisure.se
Ytterligare information finns att tillgå på: nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver
verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor
i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land
innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring
130 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och
GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX
First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är
Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får
inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA,
Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-leisure-ab--publ-/r/kommunike-fran-arss...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.