Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-08

Nordic Mines 2 kv: Resultatet blev -35 Mkr (-24)

(SIX) Nordic Mines redovisar ett resultat efter finansiella
poster på -35 miljoner kronor (-24) för det andra kvartalet
2013.

Rörelseresultatet uppgick till -10 miljoner kronor (-13).

Nettoresultatet blev -27 miljoner kronor (-18), motsvarande
-0,08 kronor per aktie (-0,50).

Omsättningen uppgick till 97 miljoner kronor (82).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -55 miljoner
kronor (+75). Likvida medel summerade per den 30 juni till 49
miljoner kronor.

Clara Ljungberg
SIX News

Författare TIC