Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-13

Nordic Mines AB: Aktiemarknadsnämnden uttalar sig om Nordic Mines

PRESSMEDDELANDE, 13 januari 2016
Aktiemarknadsnämnden har behandlat en framställan från Nasdaq Stockholm AB
avseende den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines
" eller "Bolaget
") som slutfördes under fjärde kvartalet 2015 ("Företrädesemissionen
"). Aktiemarknadsnämnden gör bedömningen att det sätt på vilket Lau Su Holding
AB tilläts att teckna nya aktier i Företrädesemissionen inte var i enlighet
med god sed på aktiemarknaden.

Bolaget beklagar att Aktiemarknadsnämnden kommit till den slutsats som
redogörs för i nämndens uttalande, särskilt då Bolaget med beaktande av den
mycket ansträngda finansiella situation som Bolaget befann sig i vid
tidpunkten för Företrädesemissionen inte kunde se att några andra
handlingsalternativ var tillgängliga för Bolaget. Som redogörs för i Bolagets
yttrande till Aktiemarknadsnämnden är det Bolagets uppfattning att det
förelåg en hög sannolikhet för att den finska ackordsplanen skulle komma att
förfalla för det fall Bolaget misslyckades med att slutföra
Företrädesemissionen, vilket i sin tur skulle kunna ha lett till en ny
företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 10.30 den 13 januari
2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se
ävenwww.nordicmines.se.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138647/R/1978549/724608.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1978549

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.