Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-05

Nordic Mines AB: Förslag till ny styrelse i Nordic Mines

Nordic Mines AB's (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") nya majoritetsägare
Lau Su Holding AB ("Lau Su" eller "Majoritetsägaren") har meddelat styrelsen
i Nordic Mines sitt förslag till ny bolagsstyrelse. Majoritetsägaren föreslår
en styrelse om åtta medlemmar beståendes av Vinod Sethi (ordförande), Hans
Andreasson, Torsten Börjemalm, Salim Govani, Kari Langenoja, Pranay Panda, D.
Saradhi Rajan och Krister Söderholm.

Bakgrund

Genom slutförandet av Nordic Mines nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare har Nordic Mines fått en majoritetsägare i Lau Su, som
nu äger 61,5 procent av aktierna i Bolaget. Majoritetsägaren kontrolleras av
ett antal investerare med bakgrund inom bland annat gruvdrift samt finans-
och investeringsverksamhet. På begäran från Majoritetsägaren har styrelsen
för Nordic Mines tidigare kallat till en extra bolagsstämma ("Bolagsstämman
") den 7 januari 2016 för att bland annat välja en ny styrelse.
Majoritetsägaren har nu meddelat styrelsen i Nordic Mines sitt förslag till
en ny bolagsstyrelse.

Förslaget till Bolagsstämman

Majoritetsägaren föreslår omval av Krister Söderholm (Finland) samt nyval av
Vinod Sethi (Indien), Hans Andreasson (Sverige), Torsten Börjemalm (Sverige),
Salim Govani (Indien), Kari Langenoja (Sverige), Pranay Panda (Sverige) och
D. Saradhi Rajan (Storbritannien).[1]

Vinod Sethi föreslås till styrelsens ordförande.

Av de personer som Majoritetsägaren föreslår att Bolagsstämman väljer till
styrelseledamöter är, enligt Majoritetsägarens bedömning, Torsten Börjesson,
Kari Langenoja och Krister Söderholm samtliga oberoende i förhållande till
större aktieägare i Bolaget. Vinod Sethi, Hans Andreasson, Salim Govani,
Pranay Panda och D. Saradhi Rajan är beroende i förhållande till
Majoritetsägaren. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande
till Bolaget och bolagsledningen.

Majoritetsägaren föreslår vidare att arvode för oberoende ledamöter fortsatt
ska utgå om 200 000 kronor per år medan ingen ersättning ska utgå till
ledamöter som är beroende i förhållande till större aktieägare.

Den föreslagna styrelsen består av personer med lång bakgrund inom
gruvindustrin såväl som personer med bred erfarenhet från näringslivet och
finansvärlden i allmänhet. Majoritetsägarens uppfattning är att den
föreslagna styrelsen har mångsidighet och bredd genom ledamöternas olika
kompetens, erfarenhet och bakgrund som är ändamålsenlig med hänsyn till
Bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Majoritetsägarens avsikt är att den
nya bolagsstyrelsen ska ge strategisk vägledning och arbeta fram en färdplan
för Nordic Mines utveckling fragment. Viktiga strategiska och operativa
beslut kommer att meddelas allteftersom.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Vinod Sethi (ordförande)
Tidigare Managing Director Morgan Stanley Asset Management, Inc och en
föregångare inom internationella investeringar i Indien. Sethi har sin
expertis inom investeringsverksamhet.

Hans Andreasson (ledamot)
Partner vid Mannheimer Swartlings Advokatbyrå i Stockholm.

Torsten Börjemalm (ledamot)
Börjemalm är veteran inom svensk gruvindustri med en gedigen erfarenhet från
flertalet gruvprojekt, däribland Björkdalsgruvan och Lappland Goldminers
(ordförande).

Salim Govani (ledamot)
Indienbaserad investerare med en omfattande erfarenhet av investeringar i ett
flertal olika branscher.

Kari Langenoja (ledamot)
Langenoja är ekonomi- och redovisningskonsult med omfattande erfarenhet från
flera olika branscher och företag.

Pranay Panda (ledamot)
Panda är ordförande för Lau Su och innehar en gedigen erfarenhet från
investeringsverksamhet inom flera olika branscher.

D. Saradhi Rajan (ledamot)
Tidigare Senior Vice President Vedanta Resources plc och grundare av Legacy
Hill Resources Ltd. Rajan har genomfört förvärv, turn-arounds och skapat
tillväxt i råvaruprojekt på en global arena.

Krister Söderholm (ledamot)
Söderholm har innehaft styrelseuppdrag i Nordic Mines i flera omgångar nu
senast som ledamot sedan 2013. Han har även varit Managing Director för
Laivagruvan. Söderholm har därutöver även varit Bergmästare i Finland samt
innehaft ledande operativa uppdrag samt styrelseuppdrag i flertalet gruvbolag
i Sverige och Finland.

För ytterligare information kontakta:

Pranay Panda, ordförande, Lau Su Holding 070-552 60 78
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01

För mer information om Nordic Mines, vänligen se;www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 12.00 den 5 januari 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se
ävenwww.nordicmines.se.
---------------------------------------[1]Land vari den föreslagna ledamoten är bosatt i inom parentes.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138647/R/1976696/723516.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1976696

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.