Du är här

2014-04-23

Nordic Mines AB: NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport första kvartalet Januari - Mars 2014

Första kvartalet 2014· Försäljningsintäkterna från guld och silver uppgick netto till 51,6
Mkr (85,4 Mkr)

· Rörelseresultatet uppgick till -36,9 Mkr (-59,0 Mkr)

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -36,4 Mkr (-45,7 Mkr),
motsvarande -0,11 kr (-0,17 kr) per aktie

· Periodens totalresultat uppgick till -37,0 Mkr (-22,5 Mkr),
motsvarande -0,11 kr (-0,08 kr) per aktie

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 21,9 Mkr (149,7 Mkr)

· Investeringarna uppgick till 0,5 Mkr 16,5 Mkr)

· Totalt producerades 187 kilo guld (278 kilo) vid Laivagruvan

· Sedan ansökan om rekonstruktion utnyttjar bankkonsortiet fortsatt en
administrativ möjlighet att kvarhålla betalningar från sålt guld, vilket
medför en ökad risk för fördröjning eller uteblivande av betalningar till
övriga borgenärer som leverantörer, myndigheter och anställda.

· Den 14 januari 2014 beslutade Tingsrätten i Uppsala att
rekonstruktionsförfarandena skulle fortsätta i de svenska bolagen i
ytterligare 3 månader.

· Den juridiska process som inleddes av en underleverantör under
fjärde kvartalet slutfördes och betalades under januari 2014.

· Den 14 februari 2014 beslutade Tingsrätten i Uleåborg att
rekonstruktionsförfarandet skulle fortsätta i det finska dotterbolaget till
och med 30 maj 2014.

· Den 12 mars offentliggjorde bolaget att det finska dotterbolaget
Nordic Mines Oy inleder samarbetsförhandlingar för att planera temporärt
produktionsstopp vid Laivagruvan för att uppnå ytterligare
kostnadsbesparingar.

· Den 13 mars offentliggjorde bolaget att Jonatan Forsberg tillträder
som interim CFO, då
Susanne Andersson valt att lämna bolaget.

· Den 26 mars annonserades en kallelse till extra bolagsstämma den 28
april 2014 för att behandla styrelsens beslut om nyemissioner, förslag till
emissionsbemyndigande samt därtill hörande förslag i syfte att skapa
flexibilitet för att hantera bolagets kapitalisering och rekonstruktion.

Väsentliga händelser efter periodens utgångDen 17 april 2014 beslutade Uppsala Tingsrätt att rekonstruktionsförfarandena
skulle fortsätta i de svenska bolagen i ytterligare 3 månader till och med
den 8 juli 2014. Per den 8 juli 2014 har de svenska bolagen varit under
rekonstruktion i 12 månader. Enligt svensk lag finns ingen möjlighet att
förlänga rekonstruktionstid mer än 12 månader om inte synnerliga skäl
föreligger. Om en lösning inte finns på plats den 8 juli 2014, löper bolaget
risk att försättas i konkurs.

VD:s kommentar"Sökandet efter alternativa finansieringslösningar fortsätter för att
säkerställa en återstart vid Laivagruvan"

"Första kvartalet kan sammanfattas med intensivt arbete för att söka extern
finansiering liksom planeringsarbete för nedskrivning av skulder vid framtida
ackordsförhandlingar. För att säkerställa likvida medel under
rekonstruktionstiden har bolaget haft samarbetsförhandlingar med
representanter för de anställda i det finska dotterbolaget och därefter tagit
beslut om att temporärt stoppa produktionen vid Laivagruvan för att uppnå
ytterligare kostnadsbesparingar", inleder Thomas Cederborg, VD.

Totalt producerades 187 kilo guld under det första kvartalet 2014, jämfört med
241 kilo föregående kvartal. Sedan slutet av juli 2013 gör bolaget
tillfälligt uppehåll med brytning i gruvan för att under
rekonstruktionsarbetet åstadkomma kostnadsbesparingar. Under tiden försörjs
anrikningsverket med tidigare bruten malm i lager, vilken innehåller en lägre
guldhalt. Per den 31 mars 2014 fanns 335 800 ton malm i upplag.
Genomsättningen i anrikningsverket var 371 678 ton malm under kvartalet.

Försäljningsintäkterna var 51,6 Mkr, jämfört med 68,2 Mkr under fjärde
kvartalet. Minskningen beror på en lägre guldproduktion på grund av lägre
halt. Den lägre halten beror på en fallande trend av guld i kvarvarande
malmupplag som anrikats under första kvartalet

Rörelseresultatet var -36,9 Mkr, jämfört med -610,5 Mkr under fjärde
kvartalet. Förlusten under fjärde kvartalet beror framförallt på
extraordinära justeringar om totalt 575,9 Mkr.

Då bolaget går med förlust och förbrukar kassa framförallt på grund av en
alltför låg guldhalt i malmupplagen, har vidare beslut tagits att göra
temporärt uppehåll i anrikningsverket och därmed stoppa produktionen. En
återstart av verksamheten vid Laiva är helt beroende av att en extern
finansiering säkerställs.

Kassalikviditeten var fortsatt ansträngd och uppgick till 21,9 Mkr, jämfört
med 28,1 Mkr per den 31 december 2013.

"En återstart av verksamheten är beroende av nedskrivning av skulder vid
framtida ackordsförhandlingar samt ytterligare extern finansiering. Därmed
fortsätter arbetet med att söka efter alternativa finansieringslösningar. Det
är viktigt att hålla alla alternativ öppna och för detta krävs mer tid",
avslutar Thomas Cederborg, VD.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se;www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00
den 23 April 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli
en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom
miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av
2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i
Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda
med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX
Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se

Nordic Mines AB Q1 januari - mars 2014
http://hugin.info/138647/R/1778777/607576.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1778777

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.