Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-30

Nordic Mines AB: NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Tredje
kvartalet 2015

* Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till
0,0 Mkr (1,3 Mkr).
* Rörelseresultatet uppgick som en följd av produktionsstoppet vid
Laivagruvan till -12,6 Mkr (406,7 Mkr till följd av ackordsvinster).
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,6 Mkr (235,9), motsvarande
-0,29 kr (15,54 kr) per aktie.
* Periodens totalresultat uppgick till -13,8 Mkr (224,3 Mkr), motsvarande
-0,26 kr (14,78 kr) per aktie.
* Likvida medel uppgick vid periodens slut till 21,1 Mkr (40,7 Mkr, 30 juni
2015).
* Eget kapital uppgick vid periodens slut till 390,0 Mkr (403,8 Mkr, 30 juni
2015).
* En principöverenskommelse har träffats med den lokala gruventreprenören Ab
Tallqvist Infra Oy om framtida entreprenaddrift av Laivagruvan.
* Nordic Mines Oy har genomfört samarbetsförhandlingar med representanter för
de anställda vid Laivagruvan i syfte att uppnå ytterligare
kostnadsbesparingar i närtid. Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller
"Bolaget") har därutöver även initierat ytterligare ett antal åtgärder för
att sänka Bolagets löpande kostnader. De sammantagna åtgärderna reducerar
Bolagets totala löpande driftskostnader med omkring en tredjedel. Genom
renodling och effektivisering reduceras Bolagets kostnader för overhead med
omkring 50 procent.
* Tom Söderman har, på egen begäran, valt att sluta sin tjänst som General
manager vid Laivagruvan och ersätts tillsvidare av Bolagets nuvarande
prospekteringschef Peter Finnäs från och med 1 november 2015.
* Nordic Mines har genomfört den av årsstämman beslutade sammanläggningen av
aktier (omvänd split) 1:100.
* Nordic Mines har nått en principöverenskommelse med Bolagets långivare om
att Nordic Mines ska köpa långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag
enligt befintligt projektfinansieringsavtal.
* Nordic Mines styrelse har, under förutsättning av den extra bolagsstämmans
godkännande ("Stämman"), beslutat om nyemission med företräde för nuvarande
aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen görs i syfte att
finansiera köpet av långivarna samtliga fordringar på koncernbolag samt att
finansiera bolaget i minst 12 månader framöver i väntan på mer gynnsamma
externa faktorer i form av främst guldpris och valutakurser.

Januari - september 2015

* Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till
0,0 Mkr (62,9 Mkr).
* Rörelseresultatet uppgick till -67,3 Mkr (343,8 Mkr).
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -76,1 Mkr (-172,3 Mkr),
motsvarande -1,41 kr (23,5 kr) per aktie.
* Periodens totalresultat uppgick till -76,8 Mkr (154,5 Mkr), motsvarande
-1,42 kr (21,06 kr) per aktie.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Bolaget har hållit extra bolagsstämma den 21 oktober 2015. Där beslutades
att godkänna styrelsens förslag till Företrädesemission.
* Ordförande och samtliga ledamöter i Nordic Mines styrelse har meddelat att
de har för avsikt att teckna aktier i Nordic Mines Företrädesemission och i
förekommande fall motsvarande minst sina respektive pro rata-andelar. Även
VD Eva Kaijser har meddelat att hon har för avsikt att teckna aktier i
Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, CEO, +46 70 932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, +46 76 105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00
den 30 oktober 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli
en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom
miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av
2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i
Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda
med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX
Small Cap-lista. Se ävenwww.nordicmines.se
Delårsrapport jan - sept 2015 Nordic Mines AB (publ)
http://hugin.info/138647/R/1962746/715996.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1962746

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.