Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-21

Nordic Mines AB: Nordic Mines har nått en principöverenskommelse med Bolagets långivare om återköp av utestående skuld

PRESSMEDDELANDE 21 september 2015

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har nått en
principöverenskommelse med Bolagets långivare om att Nordic Mines ska köpa
långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt
projektfinansieringsavtal. Nordic Mines avsikt är att finansiera köpet genom
en eller flera nyemissioner. Principöverenskommelsen innebär bland annat:

* Bolaget köper långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt
befintligt projektfinansieringsavtal för en köpeskilling om cirka 5
miljoner euro. Detta motsvarar en ny nedskrivning med omkring 10 miljoner
euro. Den ursprungliga skulden var på 45 miljoner euro.
* Överenskommelsen omfattar även utestående teckningsoptioner som innehas av
långivarna motsvarande en ägarandel om 12%
* Nordic Mines återfår genom köpet full kontroll över de tillgångar som är
pantsatta enligt projektfinansieringsavtalet

Köpet finansieras genom nyemissioner som vid full teckning tillför Bolaget
omkring 110 miljoner kronor men minst omkring 80 miljoner kronor.
Emissionslikviden från emissionerna planeras att användas till:

* Motsvarande 5 miljoner euro för köp av långivarnas samtliga fordringar på
koncernbolag
* Cirka 3 miljoner euro för att finansiera bolaget 12 månader framöver i
väntan på mer gynnsamma externa faktorer i form av främst guldpris och
valutakurser
* Överskjutande emissionslikvid tillför Bolaget ytterligare finansiell
uthållighet samt möjlighet till värdehöjande aktiviteter, främst vid
Laivagruvan

Principöverenskommelsen med Bolagets långivare är villkorad av slutlig
avtalsdokumentation, att formella interna beslut om godkännande av
överenskommelsen fattas av respektive bank samt att Bolaget tillförs medel
för köpeskillingen genom förestående nyemissioner. Styrelsen i Nordic Mines
har med anledning härav beslutat att kalla till extra bolagsstämma för beslut
om villkorade nyemissioner i form av företrädesemission och/eller riktad
nyemission för stämmans godkännande (för ytterligare information se punkt 7 i
dagens kallelse till årsstämma). Bolaget återkommer med villkor, volym och
transaktionsstruktur före Nordic Mines extra bolagsstämma den 21 oktober
2015.

Nordic Mines har engagerat Evli Bank och PWC Corporate Finance Debt&Capital
Advisory såsom finansiella rådgivare.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 21 september
2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även
www.nordicmines.se.

Nordic Mines har nått en principöverenskommelse med Bolagets långivare
http://hugin.info/138647/R/1953333/710791.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1953333

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.