Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-14

Nordic Mines AB: Nordic Mines slutför förvärv av utestående bankskuld

PRESSMEDDELANDE 14 december 2015

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines
" eller "Bolaget
" och tillsammans med dess dotterbolag "Koncernen
") meddelade genom pressmeddelande den 9 november 2015 att Bolaget och
Bolagets långivare träffat ett slutligt avtal genom vilket Nordic Mines
skulle förvärva långivarnas samtliga fordringar på Koncernen enligt
befintliga projektfinansieringsavtal ("Bankskulden
"). Bolaget har nu slutfört förvärvet av Bankskulden i enlighet med avtalet.

Köpet av Bankskulden innebär att:

* Bolaget förvärvar Bankskulden för en köpeskilling om 5 miljoner euro,
motsvarande en ytterligare nedskrivning av de ursprungliga lånebeloppen med
omkring 10 miljoner euro. Före den första nedskrivningen sommaren 2014
uppgick Bankskulden till drygt 45 miljoner euro.
* Bolaget förvärvar de teckningsoptioner som innehas av långivarna, sådana
teckningsoptioner motsvarar efter utnyttjande en ägarandel om 12 procent i
Bolaget. Teckningsoptionerna kommer att makuleras av Bolaget.
* Bolaget återfår full kontroll över de tillgångar som är pantsatta enligt
projektfinansieringsavtalen.

Förvärvet av Bankskulden har finansierats genom den nu slutförda nyemissionen
av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget
("Företrädesemissionen
"). Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och de nya aktierna
handlas på Nasdaq Stockholm sedan torsdagen den 10 december 2015.

Efter registrering av Företrädesemissionen uppgår antalet aktier och röster i
Bolaget till 565 722 756 och Bolagets aktiekapital uppgår till 249 707
137,8611 kronor. Envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,4414 kronor.

Stockholm, 14 december 2015
Nordic Mines AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 14 december
2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även
www.nordicmines.se.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138647/R/1973135/721774.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1973135

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.