Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Nordic Mines AB (publ): Kommuniké från Nordic Mines extra bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE 28 APRIL 2014

Godkännande av nyemissioner

Den extra bolagsstämman i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller
"Bolaget"), som hölls idag den 28 april 2014, beslutade att godkänna
styrelsens beslut av den 25 mars 2014 om en företrädesemission till Bolagets
aktieägare samt två riktade nyemissioner av aktier till långsiktiga
investerare respektive Bolagets fordringsägare.

Företrädesemissionen omfattar högst 6 483 122 088 aktier och lägst 5 000 000
000 aktier.[1]För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålles 19
teckningsrätter i företrädesemissionen och 1 teckningsrätt berättigar till
teckning av 1 ny aktie till en teckningskurs om 0,03 kronor. Bolaget kommer
att, vid full anslutning, tillföras högst cirka 194 miljoner kronor, före
emissionskostnader, genom företrädesemissionen.

Styrelsen har rätt att fram till dagen före avstämningsdagen (det vill säga
senast den 4 maj 2014) dra tillbaka företrädesemissionen. Styrelsen avser
även att utnyttja denna möjlighet för det fall styrelsen bedömer att
förhandlingarna avseende en uppgörelse med Bolagets nuvarande långivare om
skuldnedskrivning inte har framskridit på tillfredställande sätt.

Teckningskursen i de båda riktade nyemissionerna är 0,03 kronor per aktie och
antalet aktier kan ökas med högst 3 000 000 000 respektive 750
000 000.

Ändringar av bolagsordning, m.m.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om följande
till nyemissionerna sammanhängande beslut: ändringar av bolagsordningen,
minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier och fondemission.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Bolagsstämman beslöt att avslå styrelsen förslag om emissionsbemyndigande för
styrelsen.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Schönning, Styrelseordförande, +46 (0) 18 84 34 500

Thomas Cederborg, Verkställande direktör, +46 (0) 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Uppsala, 28 april 2014

För Nordic Mines AB (publ)

Styrelsen

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 15.00
den 28 april 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli
en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom
miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av
2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i
Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda
med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX
Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se
---------------------------------------[1]Om Bolaget samtidigt med företrädesemissionen erhåller annat
kapitaltillskott (eget eller främmande kapital) som tillsammans med
emissionslikviden i företrädesemissionen uppgår till 150 miljoner kronor, ska
ökningen av antalet aktier som en följd av företrädesemissionen ändå vara
lägst 3 000 000 000 aktier.

Kommuniké från extra bolagsstämma
http://hugin.info/138647/R/1780492/608761.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1780492

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.