Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-21

Nordic Mines AB (publ): Uppmuntrande analysresultat från sorteringstester

Den svenska texten är en inofficiell översättning av den engelska originalet
och om en diskrepans uppstår mellan den engelska texten och den svenska
översättningen gäller den engelska texten.

Den 26 september meddelade Nordic Mines ( "Bolaget") slutförandet av ett
70-tons sorteringstest vid Björkdalsgruvan, Sverige. 25 ton material har
skickats till två laboratorier i Finland för beredning och analysprovet.

Vi har nu fått analysresultat från de första partierna av proverna från
Björkdalsgruvan. Ytterligare analysresultat kommer att processas under
januari.

Vi är mycket uppmuntrade av resultaten hittills. Det är uppenbart att optiska
sorteringssystem har potential att förändra lönsamheten vid Laivagruvan. Men
det finns utrymme för ytterligare förbättringar, både i
sorteringsinställningar och för rengöring av bergytor för att underlätta
upptäckt av kvarts.

Emedan uppgraderingar av prognoser till 1,33 g / t är nära våra bästa
förväntningar, är det uppenbart att ytterligare arbete med tröskeloptimering
måste utföras på vulkaniterna, vilket är den andra malmtypen. Aggressiva
tröskelinställningar som använts på vulkaniterna under testerna, resulterade
i förlust av guld i avfallet, som med ytterligare justering av inställningar,
tror vi kommer att minska. De inställningar som används innebär huvudsakligen
att större kvartspartiklar, som ska sorteras som malm, och många av de mindre
kvartspartiklarna, rapporteras som avfall. Genom att sänka
tröskelinställningar för kvarts i malm av vulkanittypen har mer kvarts,
inklusive guld, hamnat i det sorterade malmflödet.

Eftersom optiska sorteringssystem är i sig själv ett andra steg, blir
planeringen framåt en balansgång mellan en ökande guldhalt tillsammans med
hanteringen av avfallsfraktionen. Optimerings-programmet kommer att fortsätta
även under den kommersiella fasen. Tabell 1 presenterar det genomsnittliga
resultatet från de mottagna analyserna. Ytterligare tröskeltest planeras för
det nya året.

Tabell 1. Genomsnittliga resultat från sorteringstest (inklusive några
preliminära analyser)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Malm- Gruva Sorterad Sor- Massa-% Massa-% Guld upp- Guld ned- Åter- Antal |
|typ |
| sten terare Malm Avfall grad- grad- vinning prover |
| storlek till- efter efter ering av malm efter sor- ering av avfall av guld |
| mm försel sor- sor- tering efter I sor- |
| guld grad tering tering sortering terings- |
| anlägg- |
| ning |
| |
| g/t |
| Quartz Diorite Norra 50-100 0,73 30 % 70 % 130 % -50 % 65 % 4 |
| Vol- Södra 50-100 0,85 17 % 83 % 166 % -28 % 40 % 5 |
| |
|canics |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ett prov är utanför den förväntade guldhalten och ingår inte i genomsnittet.

-------------------------------------------------------------------------
| Quartz Diorite Södra 50-100 2,29 36 % 64 % 113 % -63 % 77 % 1 |
-------------------------------------------------------------------------
Det är viktigt att notera att den sorterade malmen kommer att utgöra mindre än
50% av tillförseln till anläggningen. Majoriteten av malmen till
processanläggningen är partiklar som är mindre än den sorterade stenen -
under 50 mm i storlek. Partiklarna härrör delvis från sprängning, när malmen
bryts, och dels från två kross-steg innan malmen behandlas vidare. Guldhalten
i detta mindre material är mycket högre än i det material som går till
sortering, eftersom den innehåller mer guldhaltig kvarts. Kvarts är sprött
och bryts ned lätt vid blästring och krossas så att kvarts, och därmed guld,
ackumuleras lättare i mindre partiklar. Även malningsprodukter, som per
definition är består av grövre stenbitar med måtten upp till 200 mm, går
igenom anrikningsverket. Dessa har en lägre guldhalt än materialet som går
via sortering. Tillsammans utgör dessa tre tillgångar - sorterad malm, små
partiklar och malningsprodukter, den slutgiltiga tillförseln till
anläggningen.
Andrew Malim, chef för Laivagruvans utveckling kommenterar
Vi är glada att kunna rapportera att baserat på en genomsnittligt R.O.M
malmhalt på 0,95 g / t, uppskattar vi en uppgradering på 40% av den
analyserade och sorterade kvartsdioritmalmen i kombination med de små
partiklarna och malningsprodukterna som går till anläggningen. Ytterligare
analysresultat förväntas komma i januari 2017. Användningen av optisk
sortering under vår kommersiella produktionsfas förväntas sänka vårcut-off
nivå, och därmed förbättra våra brytvärda reserver. Detta kommer att
möjliggöra en bulkbrytningsapproach, som kan förändra våra ekonomiska
grundförutsättningar och göra Laiva till en lönsam gruva med dagens guldpris.
Uppgradering av resultat påverkar mest trösklar och storleken på
malmfraktioner. Därför, av skäl som förklaras i det här pressmeddelandet,
kommer fortlöpande optimering av programmen vara nödvändigt både före och
under processen, och jag tror att ytterligare förbättringar av kvalitet
fortfarande är möjligt.

VDs kommentar
Den senaste tidens sorteringstester vid Björkdal bekräftar vår övertygelse om
att användningen av optisk sortering parallellt med den befintliga nya AG
kvarnen avsevärt kommer att förbättra guldhalten och kvaliteten på
tillförseln till anläggningen och utgöra grunden för en lönsam återstart av
gruvdriften i Laiva, efter en återfinansiering. Vi vill tacka vår personal
för hängivet arbete och våra partners på Outotec för råd och input. Mer
testarbete på vulkaniterna kommer att äga rum under de kommande månaderna och
vi tror att ytterligare kvalitetsförbättringar kan uppnås med övning och nya
erfarenheter. Vi ser fram emot att hålla aktieägarna uppdaterade om våra
framsteg

För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, VD: +44 207 993 5261 (växel) eller Rune Nordström, Head of
Corporate Communications and Investor Relations:
rune.nordstrom@nordicmines.com,+46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen se;
www.nordicmines.com.
Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 december kl. 13:30

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även
www.nordicmines.com.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138647/R/2067029/776112.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.