Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-28

Nordic Mines AB: Valberedningen i Nordic Mines presenterar förslag till ny styrelse

Valberedningen i Nordic Mines AB (publ) föreslår till ny styrelse omval av
Lennart Schönning och Krister Söderholm. Valberedningen föreslår därutöver
nyval av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Tord Cederlund samt Manfred Lindvall.

Bakgrund
Nordic Mines bolagsstämma 2014 beslutade att utse en valberedning i vars
uppgift det ingår att till Nordic Mines årsstämma 2015 lämna förslag avseende
val av styrelseledamöter.

Inför årsstämman 2015 består valberedningen av Tord Cederlund, Catharina
Lagerstam, Manfred Lindvall och Lennart Schönning. Ordförande i
valberedningen är Tord Cederlund.

Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av Lennart Schönning och Krister Söderholm.
Valberedningen föreslår nyval av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Tord Cederlund
samt Manfred Lindvall. Nuvarande styrelseledamot Helve Boman har avböjt
omval.

Lennart Schönning föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist föreslås väljas till styrelsens vice ordförande.

Av de personer som valberedningen föreslår att årsstämman väljer till
styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende i
förhållande till större aktieägare i Bolaget. Samtliga föreslagna ledamöter
är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Den föreslagna styrelsen består av personer med lång bakgrund inom
gruvindustrin såväl som personer med bred erfarenhet från näringslivet i
allmänhet, större industriprojekt i synnerhet och med lokal finsk kännedom.
Valberedningens uppfattning är att den föreslagna styrelsen har mångsidighet
och bredd genom ledamöternas olika kompetens, erfarenhet och bakgrund som är
ändamålsenlig med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede.

Information om föreslagna styrelseledamöter
Lennart Schönning, (f. 1948)
Styrelseledamot och styrelseordförande sedan 2009.

Utbildning: Civilingenjör.
Övriga uppdrag: Bedriver egen verksamhet
via bolaget Property Dynamics AB.
Tidigare uppdrag: Verkställande direktör för
Åke Larson Byggare i USA samt för fastighetsbolaget Näckebro AB (publ),
Stockholm, tidigare noterat på Stockholmsbörsen.
Oberoende: Oberoende i förhållande
till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
Antal aktier i bolaget: 35 000 000 st genom bolaget Property Dynamics.

Tord Cederlund, (f. 1941)

En av grundarna till Nordic Mines och tidigare styrelseledamot under åren
2007-2012.

Utbildning: Civilekonom och tidigare auktoriserad
revisor.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i
Arctic Gold sedan maj 2012.
Tidigare uppdrag: Tord Cederlund var grundare
till ett av de första privata finansbolagen Cederlund&Grandin AB och har
medverkat till ett stort antal företagsbildningar i Sverige och utomlands.
Tord Cederlund var under många år bosatt i Bryssel och var där bland annat
ledamot i gruvbranschens lobbyorganisation Euromines Gold Group. Han har bred
erfarenhet av styrelsearbete i Europa såväl som i gruvbranschen i Sverige och
Finland. Tord Cederlund medverkade redan 1996 till uppstarten av Endomines
och år 2005 till uppstarten av Nordic Mines.
Oberoende: Oberoende i förhållande
till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
Antal aktier i bolaget: 22 884 415 st privat och genom bolag.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, (f. 1954)

Utbildning: Civilingenjör Teknisk
Fysik Chalmers Tekniska Högskola
Övriga uppdrag: Styrelseordförande
Kongsberg Autmotive ASA och Vindora Holding AB, styrelseledamot ANNA+Cie,
DataRespons ASA, e-man AB, HRM Affärsutveckling AB och Mycronic AB samt
verksam i egna familjebolag där hon framförallt fokuserar sitt engagemang på
frågor som rör industri, miljö, forskning och samhällsutveckling.
Tidigare uppdrag: Ledande befattningar i Volvo
Cars bland annat som miljöchef, chef för Volvo Cars design och koncept center
i Kalifornien och vice president för Kvalitet. Hon har också arbete som
utvecklingschef på Svenskt Näringsliv med ansvar för ett flertal
näringspolitiska områden, inkluderande bland annat miljö, energi, hållbar
utveckling, transporter, IT, arbetsmarknad, diskriminering, utbildning och
forskning. Styrelseordförande och ledamot i noterade, privata och statliga
bolag och stiftelser samt i ideella organisationer.
Oberoende: Oberoende i förhållande
till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
Antal aktier i bolaget: -

Manfred Lindvall, (f. 1952)

Utbildning: Bergsingenjör och
Teknologie Licentiat vid Luleå Tekniska Universitet
Övriga uppdrag: -
Tidigare uppdrag: Befattningar som Direktör -
Miljö, Arbetsmiljö och Företagshälsovård, Teknik, Prospektering i Boliden,
Lundin Mining och Northland Resources
Oberoende: Oberoende i förhållande
till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
Antal aktier i bolaget: -

Krister Söderholm, (f. 1950)
Styrelseledamot sedan 2013 samt 2010 - 2011.

Utbildning: Geologi vid Åbo Akademi.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Artic
Gold AB, styrelseledamot i FinnMin och FRB.
Tidigare uppdrag: Kevitsa Mining Oy, Outokumpu
Mining Oy, Bergmästare i Finland, Viscaria AB Sverige, A/S Bidjovagge Gruber,
Norge m.m.
Oberoende: Oberoende i förhållande
till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
Antal aktier i bolaget: 140 000 st.

För ytterligare information kontakta:

Tord Cederlund, Valberedningens ordförande, 08-5051 6500
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 28 maj 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även
www.nordicmines.se.

Valberedningen i Nordic Mines presenterar förslag till ny styrelse
http://hugin.info/138647/R/1924432/690293.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1924432

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.