Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-06-14

Nordic Mines: Säkerställer emissionslikvid, ny strategisk partn

(SIX) Sedan den av styrelsen beslutade företrädesemissionen
offentliggjordes den 23 maj 2012 har Nordic Mines fört
diskussioner med ett antal intressenter och offentliggör nu en
bredare finansieringslösning som tillför bolaget lägst
cirka 250 miljoner kronor, inklusive den tidigare beslutade
företrädesemissionen, samt en ny strategisk partner och
industriell ägare, Eldorado Gold Cooperatief, ett dotterbolag
till Eldorado Gold Corporation. Det framgår av ett
pressmeddelande.

Styrelsen i Nordic Mines har fastställt de fullständiga
villkoren för den sedan tidigare beslutade företrädesemissonen
till att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till
en teckningskurs om 6,00 kronor. Emissionen är villkorad av
godkännande av den extra bolagsstämma som hålls den 15 juni
2012. Företrädesemissionen är fullt garanterad av en kombination
av Nordic Mines större aktieägare och externa garanter.

Styrelsen i Nordic Mines har även beslutat om en riktad
nyemission av 2,5 miljoner aktier till Eldorado till
teckningskursen 6,00 kronor per aktie, vilken tillför Nordic
Mines cirka 15 miljoner kronor före emissionskostnader och
kommer att slutföras under innevarande vecka.

Aktierna i ovanstående nyemissionen berättigar till
deltagande i den beslutade företrädesemissionen, vilket innebär
att den tidigare kommunicerade emissionslikviden om cirka 220
miljoner har utökats till en emissionslikvid om cirka 236
miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen i Nordic Mines har även beslutat, under
förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma, om en
ytterligare riktad nyemission till Eldorado om högst 6,75
miljoner aktier till en teckningskurs om 6,00 kronor per aktie,
vilken tillför Nordic Mines ytterligare högst cirka 40,5
miljoner kronor före emissionskostnader.

Sammantaget tillförs Nordic Mines genom nyemissionerna lägst
cirka 251 miljoner kronor och högst cirka 291 miljoner kronor

Efter en fulltecknad företrädesemission och eventuellt
ytterligare riktad emission kommer Eldorados ägarandel vid en
lägsta sammantagen emissionslikvid om cirka 251 miljoner kronor
uppgå till cirka 14,9 procent och vid en högsta sammantagen
emissionslikvid om cirka 291 miljoner kronor uppgå till cirka
13,8 procent av utestående aktier

Eldorado har i avtalet med Nordic Mines åtagit sig att under
en period om ett år inte sälja några av de i nyemissionerna
förvärvade aktierna. Eldorado och Nordic Mines har vidare i
avtalet åtagit sig att verka för att en av Eldorado nominerad
person föreslås väljas in i styrelsen för Nordic Mines på
bolagsstämma.

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.