Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Nordic Nanovector: Nordic Nanovector ASA: Resultat for tredje kvartal 2019

Oslo, Norge, 19. november 2019

Oslo, Norge, 19. november 2019

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) publiserer i dag sine resultater for
tredje kvartal 2019. Selskapets ledelse vil gi en presentasjon av
resultatene klokken 08:30 på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo. Se
ytterligere informasjon nedenfor.

- Vi er tilfreds med de kliniske resultatene som oppnås i de ulike
kliniske studiene med Betalutin® i NHL (non-Hodgkins lymfom). Som
understreket av anerkjente eksperter på fagområdet på forsknings- og
utviklingsdagen Nordic Nanovector arrangerte i september, er den
profilen som vokser frem for Betalutin® unik og svært
konkurransedyktig. Mange pasienter lider av disse fryktelige
sykdommene som mangler effektiv, trygg og hensiktsmessig behandling.
Vi er fortsatt dedikert til den angitte fremdriftsplanen for å bringe
dette nye produktet til markedet så raskt som mulig, sier
administrerende direktør Eduardo Bravo i Nordic Nanovector.

Hovedtrekk i tredje kvartal 2019

· Oppdaterte analyser fra fase 1/2a LYMRIT 37-01-studien med
Betalutin® til pasienter med follikulært lymfom med tilbakefall og
manglende respons (R/R FL) som presentert på FoU-dagen i september

· Medianvarighet i respons (mDoR) er 13,6 måneder for alle med
respons og 32,0 måneder for pasienter med full respons (vs 9,0 og
20,7 måneder som rapportert på ASH 2018)

· Medianvarighet på oppfølgingstiden for pasienter med respons er
30,0 måneder (varighet 12,0-60,7 måneder)

· Fremgang for den målrettede 2b PARADIGME-studien for bruk av
Betalutin® til behandling av pasienter med lymfekreftdiagnosen
follikulært lymfom (FL) og tilbakefall og manglende respons, med
anti-CD20-antistoffer

· 87 klinikker i 24 land er åpne for pasientrekruttering per 18.
november 2019

· Pasientrekrutteringen er forventet fullført i andre halvdel av
2020

· Fase 1b av Archer-1 studien med Betalutin® i kombinasjon med
rituximab (RTX) i andrelinjebehandling (2L) av pasienter med
folikulært lymfom er tatt videre til den andre pasientkohorten

· 100 prosent total responsrate (ORR) (3/3 full respons (CRs))
observert i den første pasientkohorten

· Lovende prekliniske resultater med Alfa37 for B-celletumorer
presentert på EANM-konferansen av partner Orano Med

· Alfa37-prosjektet mottok 0,6 millioner euro i finansiering fra
Eurostars

· Cirka 243 millioner kroner (brutto) hentet inn 18. oktober i en
rettet aksjeemisjon gir ytterligere midler til fortsatt klinisk
utvikling av Betalutin® (inkludert fullføring av pasientinnrullering
av PARADIGME og alle pågående kliniske studier), produksjon og andre
aktiviteter i forberedelsen av kommersialisering av Betalutin®.

Finansielle hovedtrekk for tredje kvartal 2019

(Beløp i parentes = samme periode i 2018 dersom annet ikke er oppgitt)

· Omsetningen i tredje kvartal var 0,0 kroner (0,0 millioner
kroner). Omsetningen i årets første ni måneder var 0,0 kroner (0,0
millioner kroner)

· Totale driftskostnader i tredje kvartal var 100,2 millioner kroner
(76,9 millioner kroner). Totale driftskostnader for årets ni første
måneder var 301,1 millioner kroner (243,7 millioner kroner)

· Kostnader til forskning og utvikling (preklinisk, klinisk,
medisinske forhold, regulatorisk- og CMC-aktiviteter) utgjorde 78
prosent av samlede utgifter i årets ni første måneder (73 prosent)

· Driftsunderskuddet i tredje kvartal beløp seg til 93,6 millioner
kroner (75,4 millioner kroner). Driftsunderskuddet i årets ni første
måneder var 295,6 millioner (underskudd på 249,1 millioner kroner)

· Kontantbeholdningen beløp seg til 345,9 millioner kroner ved
utgangen av september 2019 (440,1 millioner per 31. desember 2018),
eksklusiv ny kapital innhentet i oktober 2019 på 243 millioner kroner
(brutto).

Fremtidsutsikter

Nordic Nanovector har som mål å bli ledende innen målrettet behandling
av hematologiske kreftindikasjoner. Selskapet søker å nå målet ved å
utvikle, produsere og kommersialisere innovative behandlinger for å
imøtekomme store, udekkede medisinske behov og forbedre den
eksisterende kreftbehandlingen.

Betalutin® som er selskapets ledende produktkandidat, har en
veldifferensiert, konkurransedyktig klinisk profil. Nordic Nanovector
er overbevist om at Betalutin® kan bli et attraktiv og hensiktsmessig
engangsbehandlingsalternativ som, basert på inngående
markedsundersøkelse har potensial til å bli en kommersiell suksess.

Betalutin® utvikles for behandling av follikulært lymfom for pasienter
med tilbakefall og manglende respons (R/R FL), basert på de lovende
resultatene fra den kliniske studien LYMRIT 37-01 fase 1/2. Den
målrettede fase 2b PARADIGME-studien, der Betalutin® bare gis en gang
for tredjelinjebehandling av R/R FL-pasienter, pågår.
Pasientkrekrutteringen forventes å være fullført i andre halvår 2020.
Kliniske data forventes noen måneder etter behandling av den siste
pasienten. En BLA-søknad om markedsføringstillatelse for Betalutin®
er forventet i første halvår 2021. Nordic Nanovector har til hensikt
å oppnå markedsføringsrettigheter og aktivt delta i
kommersialiseringen av Betalutin® i viktige markeder.

Nordic Nanovector har som mål å maksimere verdien av Betalutin® i alle
faser av FL og andre typer NHL alene og i kombinasjon med standard
behandling. Selskapet vurderer også muligheter med andre
CD37-målrettede radioimmunoterapier innenfor NHL og andre
hematologiske kreftindikasjoner.

Presentasjon og webcast

Selskapets ledelse gir en presentasjon av resultatene i dag klokken
08:30 på:

Thon Hotel Vika Atrium,
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Møterom: AKER

Presentasjonen kan følges direkte på www.nordicnanovector.com under
seksjonen Investors & Media. Resultatrapporten og presentasjonen er
tilgjengelig på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investors &
Media/Reports and Presentation/Interim Reports/2019.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Malene Brondberg, IR- og kommunikasjonsdirektør tlf.: +44 7561 431 762
e-post: ir@nordicnanovector.com

Om Nordic Nanovector

Nordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av
innovativ pasientbehandling for å møte store udekkede
behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har
ambisjoner om å bli en ledende aktør innen utvikling av målrettet
behandling for hematologisk kreft. Nordic Nanovectors ledende
legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et
målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å
forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med
lymfekreftformen non-Hodgkin's Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med
et stort udekket behandlingsbehov med et stadig voksende
markedspotensial som antas å ha en verdi på omkring 29 milliarder
amerikanske dollar innen 2026. Nordic Nanovector planlegger å beholde
markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av
Betalutin® i viktige markeder. Ytterligere informasjon om selskapet
er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/nordic-nanovector/r/nordic-nanovector-asa--re...
https://mb.cision.com/Main/9819/2967405/1146419.pdf
https://mb.cision.com/Public/9819/2967405/8b94d8b3194c9152.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.