Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

NORDIC PAPER: FSG-VOLYM ÖKADE 2% 3 KV, EBITDA 15 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialpapperstillverkaren Nordic Paper hade en nettoomsättning på 711 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021 (639).

Försäljningsvolymen ökade med 2 procent till 62 tusen ton.

Ebitda-resultatet uppgick till 15 miljoner kronor (-13) motsvarande en ebitda-marginal om 2,1 procent (-2,0)-

Rörelseresultatet uppgick till -14 miljoner kronor (-40), och periodens resultat blev -17 miljoner kronor (-32), motsvrande -0:25 kronor per aktie (-0:49).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 153 miljoner kronor (144).
Författare Direkt-SE