Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

NORDIC PAPER: SKJUTER PÅ INVESTERINGSBESLUT FÖR BÄCKHAMMAR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialpapperstillverkaren Nordic Paper har beslutat att skjuta på ett möjligt investeringsbeslut rörande den inledande delen i en expansion av produktionsanläggningen i Bäckhammar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet kommer att avvaktas tills att produktionstillstånd för hela expansionen erhållits och villkor är klarlagda.

Nuvarande bedömning är att ett nytt produktionstillstånd kan komma att erhållas tidigast i början av 2023.

Nordic Paper driver sedan 2020 ett arbete för att klarlägga förutsättningar för att utöka produktionen vid anläggningen i Bäckhammar.

"Under de senaste månaderna har bolaget arbetat intensivt med förprojektet för den första delen i investeringsplanen, uppförandet av ett nytt renseri. Utkomsten av det genomförda förprojektet är att denna del av investeringsplanen inte når upp till bolagets tidigare antaganden avseende lönsamhet utan är beroende av ökade produktionsvolymer. Detta innebär att för att det ska vara möjligt att fatta ett investeringsbeslut behöver ett nytt produktionstillstånd föreligga och de villkor som kommer med ett nytt produktionstillstånd vara kända", uppger Nordic Paper.

Bolaget lämnade under tredje kvartalet 2020 in en ansökan om nytt produktionstillstånd för utökad produktion i Bäckhammar. Bolaget har därefter uppmanats att inkomma med tekniska kompletteringar i ärendet i en större omfattning än förväntat.
Författare Direkt-SE