Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

NORDIC PAPER: STARKT MARKNADSLÄGE, HAR GJORT PRISHÖJNINGAR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nordic Paper upplever att det starka marknadsläget som setts tidigare detta år fortsätter i stort sett över alla geografier och för alla bolagets produkter.

Det skriver vd Anita Sjölander i delårsrapporten.

"I det starka marknadsläget har vi under de senaste kvartalen genomfört prishöjningar som slår igenom med viss fördröjning beroende på avtalsstruktur med våra kunder", skriver hon.

Hittills har Nordic Paper inte påverkats i särskilt stor utsträckning av de obalanser som råder inom marknaderna för översjötransporter.

"Detta på grund av att vi har långa avtalsformer med transportleverantörerna och att en stor del av bolagets affär finns i Europa. I takt med att våra avtal nu förnyas ser vi att kostnadsökningar kommer under 2022 för vår översjötransport", skriver hon.

Under tredje kvartalet genomförde Nordic Paper de årliga underhållsstoppen vid alla sina fyra produktionsanläggningar. Stoppen genomfördes huvudsakligen enligt plan och med något mindre negativ rörelseresultatpåverkan än beräknat, heter det.

De historiskt höga europeiska prisnivåerna för avsalumassa har varit oförändrade under kvartalet trots att Nordic Paper ser att priserna redan för ett antal månader sedan började minska i Nordamerika och dessförinnan också i Kina.

"De höga massapriserna, tillsammans med höga priser för elektricitet, drabbar vårt segment Natural Greaseproof. De prishöjningar vi själva genomfört för våra produkter och som hittills har slagit igenom i vår affär och den goda volymsutvecklingen har inte lyckats kompensera för kostnadsökningarna vilket har resulterat i en försämrad lönsamhet. Vi är inte nöjda med detta utfall för segmentet och fortsätter att arbeta med prishöjningar med förväntat genomslag under de kommande kvartalen", skriver Anita Sjölander.
Författare Direkt-SE