Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-14

Nordic Service Partners Holding AB: EVA GIDLÖF FÖRESLÅS TA PLATS I NSP:S STYRELSE

Valberedningen i Nordic Service Partners Holding AB (NSP) har inför
årsstämman 2014 samrått med styrelse och VD samt bolagets röstmässigt
största ägare representerande över 70 procent av rösterna. Nedan
följer en sammanfattning av valberedningens förslag.

Styrelseledamöter och styrelsens ordförande:

Valberedning i NSP föreslår omval av Jaan Kaber, Anders Wehtje, Jens
Engwall och Jeppe Droob samt nyval av Eva Gidlöf. Lena Patriksson
Keller har avböjt omval. Jaan Kaber föreslås fortsätta som styrelsens
ordförande.

Eva Gidlöf, född 1957, är idag styrelseledamot för Bure Equity och
Connecta Group samt Stockholms Handelskammare. Eva Gidlöf har
tidigare haft styrelseuppdrag för bland annat Cybercom, Resco,
Intellecta, MSC och PPM, samt haft ledande befattningar inom Tieto
Group, BGC och Capgemini Group.

Valberedningen bedömer att Jaan Kaber är beroende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen samt att Anders Wehtje och Jeppe Droob är
beroende i förhållande till två av bolagets större aktieägare.
Valberedningen bedömer att övriga ledamöter är oberoende i
förhållande till såväl bolaget som bolagets större aktieägare.

Styrelsens arvoden:
Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter. Valberedningen
föreslår att arvode utgår till styrelsen med sammanlagt 1 185 000
kronor fördelat på 425 000 kronor till ordföranden och 190 000 kronor
till övriga fyra ledamöter.

Revisor för bolaget:
Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young som revisor för bolaget
med Erik Åström som ansvarig revisor. Arvode ska utgå enligt godkänd
räkning.

Valberedningen inför 2014:
Valberedningen föreslår att Jaan Kaber, Carl-Fredrik Herslow (Long
Term AB) och Peter Bahrke utses till ledamöter i valberedningen inför
årsstämman 2015, och att uppdraget varar intill dess att ny
valberedning utsetts. Carl-Fredrik Herslow föreslås till ordförande
för valberedningen. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess
arbete är slutfört skall kvarvarande ledamöter utse ny ledamot. Peter
Bahrke äger drygt 250 000 aktier i bolaget. Peter Bahrke har tidigare
varit ordförande i bolagets styrelse.

För vidare frågor, kontakta:
Carl-Fredrik Herslow, valberedningens ordförande, tfn 08 - 562 69 000
Jaan Kaber, styrelsens ordförande, tfn 070 - 878 78 42

Läs hela valberedningens motivering och förslag på
http://www.nspab.com/foer-investerare/bolagsstyrning/staemmor/aarsstaemm...

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april
2014.

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är
idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 800
miljoner kronor och omfattar 58 Burger King-restauranger i Sverige
och Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden
samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI
Friday's. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer
information se www.nordicservicepartners.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-service-partners-holding-ab/r/eva-gidlo...
http://mb.cision.com/Main/226/9569240/233379.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.