Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-28

Nordic Service Partners Holding AB: NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB (publ) INFORMERAR OBLIGATIONSINNEHAVARNA OM FÖRTIDA ÅTERBETALNING TILL SAMTLIGA OBLIGAT

Nordic Service Partners Holding AB (publ) ("NSP") tillkännager härmed
att man, med hänvisning till villkoren för Senior Secured Callable
Floating Rate Bonds 2014/2019 (ISIN: SE0005994217) utgivna av NSP
("Obligationerna"), kommer att utnyttja sin rätt till förtida
återbetalning (Eng. call option) av samtliga Obligationer i enlighet
med klausul 11.3 i villkoren för Obligationerna.

Avstämningsdag för återbetalningen kommer att vara den 12 juli 2016
och återbetalningen kommer att ske den 19 juli 2016
("Återbetalningsdagen") med ett belopp som motsvarar summan av:

· nuvärdet av 104 procent av det nominella värdet beräknat som om
återbetalning skulle ske den 27 juni 2017; plus

· nuvärdet av kommande räntebetalningar fram till 27 juni 2017,
beräknat i enlighet med vad som stipuleras i villkoren för
Obligationerna (se NSP:s hemsida[1] (http://#_ftn1)).

För frågor vänligen kontakta:

Johan Wedin, CFO
Telefon: +46(0)8-410 189 50
E-post: johan.wedin@nspab.com

Informationen lämnades för offentliggörande 07.45 tisdagen den 28 juni
2016 i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1)
http://www.nordicservicepartners.se/media/22852/prospekt_nordic_service_...

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är
idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 930
miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i
Sverige och Danmark, en TGI Fridays i Danmark och två KFC
restauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i
Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI
Fridays. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer
information se www.nordicservicepartners.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-service-partners-holding-ab/r/nordic-se...
http://mb.cision.com/Main/226/2036293/533479.pdf

Författare WKR