Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-05

Nordic Service Partners Holding AB: NSP-aktien avnoteras

Etib Holding II AB ("Etib Holding") avslutade den 21 april 2016 sitt
offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna och
konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ)
("NSP"). Etib Holding kontrollerar efter fullföljandet av erbjudandet
cirka 98,1 procent av aktierna och rösterna i NSP. Den 13 april 2016
påkallade Etib Holding tvångsinlösen av utestående minoritetsaktier.

Vidare, i enlighet med tidigare offentliggjorda pressmeddelanden
kommer NSP per den 19 juli 2016 att ha återbetalat samtliga Senior
Secured Callable Floating Rate Bonds 2014/2019 (ISIN: SE0005994217)
utgivna av NSP.

Mot bakgrund av det ovanstående anser NSP:s styrelse att det inte
längre är motiverat för Bolaget att verka i en noterad miljö och har
därför beslutat att ansöka om avnotering av NSP:s B-aktie från Nasdaq
Stockholm. Sista dag för handel i NSP-aktien vid Nasdaq Stockholm har
i samråd med Nasdaq Stockholm beslutats till onsdagen den 20 juli
2016.

För frågor kontakta:

Morgan Jallinder, CEO NSP, mobil 070-878 78 43
Denna information är sådan information som NSP är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 juli 2016 kl. 10.30 CET

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är
idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 930
miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i
Sverige och Danmark, en TGI Fridays i Danmark och två KFC restaurang
i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden samt
franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Fridays.
NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se
www.nordicservicepartners.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-service-partners-holding-ab/r/nsp-aktie...
http://mb.cision.com/Main/226/2040871/536629.pdf

Författare WKR