Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Nordic Waterproofing Holding A/S: Kvartalsrapport 3, januari-september 2017

Fortsatt stark försäljningstillväxt. Lägre marginaler på grund av
fortsatt höga råmaterialkostnader.

Tredje kvartalet 2017

· Koncernens nettoomsättning ökade med 23 procent till 646 MSEK
(527), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent.
Företagsförvärv bidrog med 18 procent, medan valutaeffekten var
neutral

· Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 457 MSEK
(387) och i Installation Services till 218 MSEK (167)

· EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 5 procent och
uppgick till 96 MSEK (92)

· Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster minskade
med 2 procent och uppgick till 83 MSEK (85)

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 81 MSEK (84)
· Operativt kassaflöde uppgick till 103 MSEK (85)
· Vinsten per aktie före och efter utspädning var 2,70 SEK (3,04)
Januari-september 2017

· Koncernens nettoomsättning ökade med 19 procent till 1 629 MSEK (1
373), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent. Företagsförvärv
bidrog med 13 procent och valuta med 2 procent

· Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 1 186 MSEK (1
043) och i Installation Services till 522 MSEK (402)

· EBITDA före jämförelsestörande poster minskade med 5 procent och
uppgick till 188 MSEK (198)

· Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster minskade
med 10 procent och uppgick till 163 MSEK (181)

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 150 MSEK (167)
· Operativt kassaflöde uppgick till 75 MSEK (87)
· Vinsten per aktie före och efter utspädning var 4,77 SEK (5,36)
Meddelande från VD
Fortsatt stark försäljningstillväxt och pressade marginaler
Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet ökade med 23 procent
jämfört med tredje kvartalet föregående år, från 527 MSEK till 646
MSEK. Försäljningen påverkades positivt av gynnsamma
väderförhållanden i början på kvartalet, och negativt av sämre väder
och mycket regn under september. Samtliga nyligen förvärvade bolag
har bidragit enligt plan.

EBIT före jämförelsestörande poster uppgick till 83 MSEK, vilket var
något lägre än föregående års 85 MSEK. Råmaterialpriserna har
stabiliserats under kvartalet, men på en högre nivå än föregående år.
Vår egen försäljningprisökning fick fullt genomslag under mitten av
tredje kvartalet, men motverkar inte fullt ut de stigande
råmaterialkostnaderna då de har stabiliserats på en något högre nivå
än tidigare förväntat. Våra fyra företagsförvärv fortsätter att bidra
positivt, i linje med prognoserna vid förvärvstidpunkterna.

Båda rörelsesegmenten bidrog till att vår nettoomsättning ökade med 23
procent. Medan rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en
försäljningsökning om 18 procent, uppnådde rörelsesegmentet
Installation Services en ökning på 31 procent till följd av både ökad
efterfrågan i den finska marknaden samt bidrag från förvärvade
verksamheter.

Inom vårt rörelsesegment Products & Solutions bidrog Danmark och
Sverige positivt. Försäljningen i Norge minskade med 5 procent, till
följd av ökad konkurrens samt instabilitet inom
byggvaruhandelssegmentet. SealEco visade en stark
försäljningsutveckling jämfört med förra året, med bidragande
försäljning från nyligen förvärvade EPDM Systems. Även om Taasinge
Elementer utvecklas mycket bra, syns den positiva effekten endast på
EBITDA-nivå då intjäningen i den förvärvade orderboken ska skrivas av
enligt IFRS, vilket innebär att EBIT inte påverkas positivt under det
första året efter förvärvet.

Under tredje kvartalet 2017 ökade försäljningen i Installation
Services i Finland med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal
2016 och jämförbar verksamhet. Den finska verksamheten inom
installation av låglutande tak uppvisade både tillväxt och bibehållen
marknadsandel, men lönsamheten inom enheter som ägdes före 2017 är
inte tillfredsställande. Åtgärder i syfte att förbättra lönsamheten
kommer att genomföras före högsäsongen 2018. Våra danska
franchiseföretag fortsatte att utvecklas positivt under tredje
kvartalet.

Resultatet per aktie för kvartalet var 2,70 SEK (3,04).

I början på juli genomförde vi vårt fjärde förvärv under året då det
danska bolaget Taasinge Elementer A/S förvärvades, vilket betyder att
vi fortsätter leverera enligt vårt löfte att utvidga verksamheten
genom både intern och extern tillväxt. Taasinge Elementer är Danmarks
ledande tillverkare av prefabricerade tak- och fasadelement i trä
till framförallt byggindustrin, med en årlig försäljning om cirka 150
MSEK. Taasinge Elementer utvecklas väl och uppvisar stark tillväxt
jämfört med föregående år. Därför etableras just nu en
produktionsenhet i Lettland.

Vejen den 7 november 2017

Martin Ellis,
VD och koncernchef
Presentation av delårsrapporten
Idag, den 7 november 2017 kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing
en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker
och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via
en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial
inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en
timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08 566 426 62
Från Danmark: +45 35 44 55 75
Från Storbritannien: +44 20 3008 9803

För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef tel: +45 31 21 36 69
Jonas Olin, CFO & investerarrelationer tel: 0708 29 14 54

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing
Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7
november 2017, kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-waterproofing-holding-a-s/r/kvartalsrap...
http://mb.cision.com/Main/13997/2384365/747289.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.