Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Nordic Waterproofing Holding A/S: Valberedningens förslag till årsstämman 2017

Valberedningens förslag, redogörelse och motivering inför årsstämman
2017

Valberedningen, från den 8 mars 2017 bestående av Viktor Henriksson,
utsedd av Carnegie fonder och ordförande i valberedningen, Joachim
Spetz, utsedd av Swedbank Robur, Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB,
Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden samt Ulf Gundemark,
styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding A/S, har framlagt
följande förslag:

- att Ulf Gundemark väljs till ordförande på årsstämman,
- ett styrelsearvode om 2 400 000 kronor att fördelas enligt
fördelningen 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 325 000
kronor till vice ordförande samt 275 000 kronor till envar av övriga
styrelseledamöter, samt att arvoden för år 2017 ska vara oförändrade
jämfört med år 2016 för de olika rollerna,

- att ersättning ska utgå för uppdrag i revisionsutskottet med 100 000
kronor till ordföranden och 50 000 kr vardera till övriga ledamöter,

- att arvode till PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab skall utgå för utfört revisionsuppdrag enligt
godkänd räkning,

- att PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,
i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, återigen väljs som
revisionsbolag för tiden fram till utgången av årsstämman 2017,

- att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter,
- till ordinarie styrelseledamöter omval av Ulf Gundemark (tillika
omval som styrelseordförande),

Holger C. Hansen, Christian Frigast, Jørgen Jensen samt Riitta
Palomäki. Vidare föreslår valberedningen nyval av Mats O. Paulsson
och Kristina Willgård. Vilhelm Sundström har avböjt omval.

Valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande
valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har haft fem möten. Valberedningen har tagit del av en
genomförd styrelseutvärdering och samtalat med representant för
bolagsledningen. Valberedningens ordförande har samtalat med
styrelsens ledamöter och bolagets revisor.

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande:
Valberedningen har i sitt arbete haft som mål att lämna bolagsstämman
ett förslag till styrelse som innefattar personer med lämplig
erfarenhet och kompetens inom för bolaget väsentliga områden. Även
mångfald när det gäller ålder, kön, utbildning, yrkesbakgrund och
andra faktorer har beaktats. Bolaget har tillämpat den
mångfaldspolicy som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning regel
4.1 vid framtagande av sitt förslag till styrelse. Valberedningen har
också bedömt styrelsens storlek och eventuellt behov av förnyelse.

Valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsen väl motsvarar
angivna mål och föreslår omval av Ulf Gundemark (tillika omval som
styrelseordförande), Holger C. Hansen, Christian Frigast, Jørgen
Jensen samt Riitta Palomäki. Vidare föreslår valberedningen nyval av
Mats O. Paulsson och Kristina Willgård.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen
har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till
Nordic Waterproofings verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i
övrigt.

Valberedningen föreslår inga ändringar i principerna för inrättande av
valberedningen.

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna:
Ulf Anders Gundemark, född: 1951.
Utbildning: magisterexamen i elektroteknik från Chalmers tekniska
högskola.

Övriga nuvarande befattningar: styrelseledamot i AQ Group AB,
Constructor Group AS, GUMACO AB, Papyrus Holding AB, Ripasso Energy
AB, Scandi Standard AB (publ), Solar A/S och Lantmännen ek för.

Tidigare befattningar: styrelseordförande i Bridge to China AB,
styrelseordförande och styrelseledamot i Lindab International AB och
Ripasso Energy Systems AB samt styrelseledamot i Lönne International
AS.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 20 000.
Holger Carsten Hansen, född: 1969.
Utbildning: civilekonomexamen från Handelshögskolan i Köpenhamn.
Övriga nuvarande befattningar: VD för HCH Consult ApS, samt ledamot i
den verkställande ledningen i AH Wood Invest ApS, Hampen
Ejendomsselskab ApS, HCH Invest ApS, Kliplev Ejendomsselskab ApS,
Palsgaard Gruppen ApS och Tådinge Ejendomsselskab ApS.
Styrelseordförande i Clopethan A/S, F. Junckers Industrier A/S,
Junckers Holding A/S, Scanpharm A/S och HCB Invest ApS samt vice
ordförande I Lilleheden A/S, styrelseledamot i Delete Group Oy och
Drico Intressenter Holdco AB.

Tidigare befattningar: styrelseordförande i Butiksindretning Herning
A/S, och verkställande direktör för Nordic Waterproofing.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Nej
Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 100 704.
Povl Christian Lütken Frigast, född: 1951.
Utbildning: masterexamen i statsvetenskap från Köpenhamns universitet
och en kandidatexamen i finans från Wharton Business Schoool,
University of Pennsylvania.

Övriga nuvarande befattningar: Managing Partner i Axcel,
styrelseordförande i Axcelfuture, vice styrelseordförande i Pandora
A/S och Danish Venture Capital Association, styrelseledamot i
Denmark-America Foundation.

Tidigare befattningar: Vice styrelseordförande i Torm A/S samt
styrelseledamot i Esko-Graphics Holding A/S.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 23 000
Jørgen Jensen, född: 1968.
Utbildning: masterexamen i ekonomi från Aarhus Universitet.
Övriga nuvarande befattningar: VD för Widex A/S, styrelsemedlem och vd
för JFJ Invest ApS samt styrelsemedlem i DFDS A/S.

Tidigare befattningar: Ordförande för Alto Danmark A/S samt flera
bolag inom Nilfisk-koncernen.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 20 976.
Mats O. Paulsson, född: 1958.
Utbildning: Civilingenjör, Lunds universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Acando AB, BTH Bygg
AB, AB Bösarps Grus & Torrbruk AB och WinGroup AG.

Tidigare befattningar: VD för Bravida AB, VD för Strabag Scandinavia
AB och VD för Peab Industri AB.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 0.
Riitta Palomäki, född: 1957.
Utbildning: ekonomie magisterexamen från Åbo Handelshögskola.
Övriga nuvarande befattningar: Executive Vice President och CFO i
Uponor Oyj samt styrelsemedlem och ordförande i revisionskommittén i
Componenta Oyj.

Tidigare befattningar: CFO i Kuusakoski Group, olika ledande
befattningar i Konecranes respektive ABB Finland.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 0
Kristina Willgård, född: 1965.
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.
Övriga nuvarande befattningar: VD för AddLife AB, styrelseordförande i
AddLife Development AB, styrelseledamot i Mediplast AB, Serneke Group
AB samt uppdrag som ledamot och delägare i Willgård AB.

Tidigare befattningar: CFO i Addtech AB, finansdirektör i Ericsson AB,
CFO i Netwise AB, CFO i Acando AB och revisor i Arthur Andersen, samt
andra ledande befattningar.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 0.
Nordic Waterproofing i korthet
Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden
i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar
för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien,
Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic
Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom
helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i
Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och
lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta
tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på
sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag
Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing
Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med
kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på
www.nordicwaterproofing.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-waterproofing-holding-a-s/r/valberednin...
http://mb.cision.com/Main/13997/2232514/653328.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.