Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Nordkom: Kommuniké från ordinarie årsstämma

Nordkom AB (publ) har den 23 april 2014 hållit årsstämma.

I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med
framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste
beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag att utdelning för 2013
ska ske med 0,50 kr per aktie, vilket innebär att sammanlagd
utdelning för 2013 uppgår till 4 628 922 kr. Avstämningsdag för
utdelning är den 28 april 2014, utbetalning sker genom Euroclear
Sweden ABs försorg den 2 maj.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat-
och balansräkning. Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande
direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade att välja följande styrelseledamöter: Samir Taha
(omval), Rikard Svensson (omval), Gerth Svensson (omval), Lars
Lindgren (omval), Johan Hessius (omval) och Ola Lilja Molen (nyval).
Johan Hessius blir styrelsens ordförande. Styrelsearvode utgår med
100.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 200.000 kr
till ordförande. Revisorarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut avseende Bemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med det av styrelsen framlagda
förslaget att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission
av högst 925,000 aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller
finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller
verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller
kvittningsemission eller eljest med villkor. Emissioner skall även
kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets
kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat
aktieägarvärde.

För mer information kontakta:

Johan Hessius, styrelseordförande

08-729 94 00

NORDKOM I KORTHET

Nordkom är en kommunikationskoncern som är noterad på First North.
Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och
traditionella kanaler och representeras av affärsområdena Ottoboni
och Done. Ottoboni är en av Sveriges största digitala
kommunikationsbyråer och Done en av Sveriges ledande
produktionsbyråer. Nordkom som koncern har funnits i 13 år, har 150
medarbetare som är verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under
2013 omsatte koncernen 172 Mkr och har gått med vinst de senaste 10
åren.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordkom/r/kommunike-fran-ordinarie-arsstamma,c...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.