Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-14

Nordstjernan: Nordstjernan har ingått avtal om att förvärva aktier i Swedol av Zelda

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE OM FÖRVÄRV AV
AKTIER

Nordstjernan AB ("Nordstjernan") har idag den 14 mars 2018 ingått ett
aktieöverlåtelseavtal med Aktiebolaget Zelda ("Zelda") avseende
förvärv av en majoritet av Zeldas aktier i Swedol AB (publ)
("Swedol") för en köpeskilling om 32 SEK per aktie (oavsett
aktieslag). Antalet aktier som omfattas av aktieöverlåtelseavtalet
uppgår till 15 686 448 aktier, varav 1 300 000 A-aktier och 14 386
448 B-aktier, motsvarande cirka 18,9 procent av de utestående
aktierna och cirka 27,5 procent av rösterna i Swedol. B-aktierna i
Swedol är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Förvärvet, som är villkorat av att svenska och norska
konkurrensmyndigheter beslutar att godkänna eller lämna förvärvet
utan åtgärd, förväntas kunna slutföras i månadsskiftet april/maj
2018.

Förutsatt att förvärvet slutförs kommer Nordstjernans innehav i Swedol
att uppgå till cirka 48,8 procent av de utestående aktierna och cirka
57,2 procent av rösterna. Nordstjernan kommer därmed att uppnå ett
aktieinnehav i Swedol som överstiger gränsen för budplikt i enlighet
med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden och Nordstjernan blir då skyldigt att, inom fyra
veckor från det att förvärvet slutförts, lämna ett offentligt
uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Swedol (budpliktsbud).
I sådant fall kommer Nordstjernan, genom ett separat pressmeddelande
och inom den föreskrivna tidsfristen, att offentliggöra ett
budpliktsbud med ett pris om 32 SEK per aktie, dvs. det pris per
aktie som Nordstjernan ska betala till Zelda enligt
aktieöverlåtelseavtalet.

Tomas Billing, verkställande direktör för Nordstjernan, kommenterar:
"Swedol har haft en stark utveckling sedan Nordstjernan blev ägare
under 2015. Bolagets rörelseresultat har ökat från 49 MSEK 2014 till
281 MSEK 2017. Den goda resultatutvecklingen har lett till att
aktiekursen har ökat med 115 procent eller 32 procent per år."

"Nordstjernan är en långsiktig ägare i Swedol, och med denna affär tar
vi ett ännu tydligare huvudägaransvar. Affären är villkorad av
godkännande från svenska och norska konkurrensmyndigheter. Om affären
genomförs innebär det budplikt för Nordstjernan och att övriga ägare
kommer att ges möjlighet att sälja aktier till samma villkor som
Zelda, dvs. 32 SEK per aktie. Vi ser dock gärna att bolaget är
fortsatt börsnoterat och att vi deläger Swedol med andra ägare."
fortsätter Tomas Billing.

John och Rolf Zetterberg, representanter för Zelda, kommenterar: "Vi
har haft ett bra samarbete med Nordstjernan sedan de blev ägare i
Swedol. Vi är nöjda med bolagets utveckling, och det känns bra för
oss att vi med denna affär reglerar det långsiktiga ägandet i bolaget
och lämnar över till Nordstjernan."

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom
aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa
värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på
www.nordstjernan.se.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=476128...
http://mb.cision.com/Main/2482/2471707/805273.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.