Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-11

Nordstjernan ställdes mot väggen på Swedolstämman

wysiwyg_image

Bildtext: ”Vi har slått en massa rekord och passerat 3 miljarder i omsättning, men vi har bara 99 butiker, inte 100. Det är litet irriterande för oss”, sade vd Clein Johansson Ullenvik (till höger i bild) på årsstämman. På bilden poserar vd tillsammans med avgående styrelseledamoten Rolf Zetterberg (till vänster i bild).

Nordstjernan dominerar Swedol sedan det köpt storägaren Zeldas aktiepost och lagt ett budpliktsbud. Efter att ha ställts mot väggen av Aktiespararna tvingades huvudägaren bekänna färg avseende sin inställning till den kvarvarande minoriteten.

Aktiespararna påpekade att när budpliktsbudet lades hade Nordstjernan understrukit att det gärna såg att Swedol var kvar på börsen och att minoriteten fortsatt var välkommen.

När så Nordstjernan förlängde budpliktsbudet så skickade det motsatt signal, dvs. att Nordstjernan helst ville att småaktieägarna skulle lämna Swedol. Enligt Aktiespararna kunde någon annan tolkning knappast göras. Aktiespararna tvingade därför Nordstjernan bekänna färg. Förbundet krävde en förklaring.

Nordstjernan hävdade, tvärtemot Aktiespararnas uppfattning, att förlängningen av budet var en småspararvänlig gest. Aktiespararna mottog detta uttalande som ett löfte från Nordstjernan att behandla minoriteten i Swedol väl.

Aktiespararna poängterade att Swedol hade mycket att vinna på att vara kvar på börsen. För ett konsumentföretag som Swedol är börsen ett bra ställe att marknadsföra sig på. De små aktieägarna är börsbolagets främsta ambassadörer, påpekade Aktiespararnas ombud på stämman, Åsa Wesshagen.

Swedolstyrelsen, med Nordstjernans Lars Lindgren i spetsen, fick liksom huvudägaren utstå kritik på stämman. Detta eftersom några styrelseledamöter inte äger Swedol-aktier, fastän de suttit i styrelsen i många år. Det tydde, enligt en mycket kritisk stämmodeltagare, på att vissa styrelseledamöter har ett bristande förtroende för Swedol.

Lars Lindgren erkände att han var en av de ledamöter som inte ägde Swedol-aktier. Han sade:”Jag är då den skyldiga styrelseordförande som inte äger aktier. Jag kan ju kommentera det. Jag var involverad i investeringsbeslutet att köpa Swedol och har incitament från Nordstjernan kopplat till hur Swedol går. Jag har lagt mitt jobb i vågskålen istället. Insiderreglerna gör det svårt att handla”.

Förbättringsområden

Vd Clein Johansson Ullenvik lyfte i sitt vd-anförande fram några områden där han ser möjlighet till förbättringar: ”Vi måste få fart på korsförsäljningen. Vi måste få upp Norge på lönsamhet. Vi har mer att göra på lagervärdena. Vi har mer att göra på saker som vi inte säljer. Det blir ”en skarv” när man byter it-system. Det måste stabiliseras”, sade vd.

Vd beskrev för övrigt kortfattat upplägget kring de olika konceptvarumärkena Swedol, Nima, Grolls och Univern. De ska kunna laddas med olika värden. Alla produkter ska kunna säljas till alla kunder. ”Vi vill ha skalbarhet”, slog vd fast.

Efter integrationen av Grolls så har Swedol idag en enda legal struktur. Sedan i december i fjol har koncernen ett gemensamt IT-system och ett prissystem.

Webbhandel i fokus

Swedols webbshop bygger på Grolls plattform. Alla varumärken ska kunna köpas från samma webbplattform. Kunden ska inte behöva ”checka ut” för att hitta Swedols andra varumärken, förklarade vd.

Vd berättade att Swedol i sin iver att digitalisera hade hållit på att ”falla i fällan” genom att ge säljarna bonus om de handlade på nätet. ”Men, det är kunderna som ska välja var de handlar”, konstaterade vd. Han betonade vikten av att ge kunderna en och samma bild av Swedol i alla säljkanaler: ”Oavsett var du handlar ska du ha samma känsla, Swedol-känslan”.

Inte bara webbförsäljningen utvecklas. Även fysiska butiker förändras. Swedol etablerar så kallade ”shop-in-shop-butiker” löpande, berättade vd.

wysiwyg_image

Bildtext: John Zetterberg (till höger i bild) företrädde på årsstämman den tidigare storägaren AB Zelda vars ägande i Swedol minskat kraftigt alltsedan merparten av Zeldas aktier sålts till Nordstjernan. På årsstämman strax före midsommar lämnade John Zetterberg Swedolstyrelsen där han ingått sedan år 1984. På bilden samtalar han med stämmoordföranden Pontus Enquist. 

Inga känningar av fallande bostadssektor

Cirka 36 procent av Swedols omsättning är kopplad till bygg- och anläggningssektorn.Vd framhöll att Swedol har en begränsad exponering mot bostadssektorn. Trots det får Swedol ofta frågan om hur det skulle påverkas av en vikande bostadsmarknad.

Exponeringen mot många sektorer och kundstocken, som består av mindre kunder, gör Swedol motståndskraftigt mot konjunktursvängningar. Swedol såg inte några effekter alls för egen del av den avmattning som noterats i byggmarknaden och som i hög grad varit bostadsrelaterad, konstaterade vd.

I den mån Swedol framöver påverkas av byggkonjunkturen så är det i första hand en effekt av att den allmänna konjunkturen inom transport och industri försämras, förklarade vd. Hans syn var att Swedol har en hög beredskap mot en konjunkturell nedgång givet en god organisk tillväxt och en stark balansräkning.

”Vilka är de konkurrenter som, till skillnad mot Swedol, tappar marknadsandel”, frågade Aktiespararnas ombud Åsa Wesshagen? Vd svarade att det varierade lokalt. Endera var det JULA, Biltema eller Clas Ohlson.

Snåla arvoden

Valberedningens taleskvinna på stämman, Magdalena Wahlqvist Alveskog från Handelsbanken Fonder, sade att valberedningen avsåg se över arvodena inför nästa årsstämma. 

Aktiespararna tyckte inte att den ambitionen var tillräcklig. Förbundets mening var att förslaget till styrelsearvode var snålt. Åsa Wesshagen gjorde en poäng av att det föreslagna arvodet var ännu sämre med beaktade av att något utskottsarvode inte var aktuellt. Swedolstyrelsens arbete är nämligen inte organiserat i utskott.

Aktiespararna var av åsikten att det borde finnas ett revisionsutskott i Swedol. ”Det finns angelägna revisionsfrågor som vi har hört här idag, om goodwill och lagerhållning. Det är den typen av frågor som ett revisionsutskott ska ägna sig åt”, sade Åsa Wesshagen.

Aktiespararna bad därtill att få antecknat till stämmoprotokollet att förbundet motsätter sig konsultarvoden till styrelseledamöterna.

Stämmoordföranden och advokaten Pontus Enquist anförde: ”Konsultarvodet gäller sådant arvode som ligger utanför styrelsearbetet”.

Åsa Wesshagens replik var: ”Det är just det som är problemet. Styrelsen avgör själv vad som ligger i styrelsearbetet. Någon klar definition finns ju inte av vad styrelsens arbete ska innehålla”.

Hon konstaterade vidare: ”Det är märkligt att valberedningen inte justerar upp det fasta arvodet till marknadsmässiga nivåer efter ett år då Swedol hade låga arvoden samtidigt som ett bud lades av huvudägaren som de oberoende ledamöterna fick jobba mycket hårt med”.

Digitalisering av bolagsstämman

Åsa Wesshagen tog även upp frågan om att digitalisera bolagsstämman. Hon lyfte fram Avanza-stämman som det goda exemplet.

Avanza livesänder sin stämma vilket fördubblar antalet stämmodeltagare under själva stämmans gång. Efter stämman ligger stämmo-filmen kvar på Avanzas hemsida för allas beskådan. Många tittar på filmen i efterskott varigenom antalet personer som tar del av stämmoförhandlingarna mångdubblas, beskrev Åsa Wesshagen.

25 ägare deltog i årets Swedol-stämma som markerade slutet på en epok i bolagets historia. Det här var nämligen den stämma då Rolf och John Zetterberg lämnade styrelsen där de suttit tillsammans sedan 1984.

Författare och bevakare: Åsa Wesshagen

wysiwyg_image

Bildtext: Helena Arvidsson Älgne från KPMG valdes till ny huvudansvarig revisor i Swedol. På bilden minglar hon på på årsstämman med styrelseledamoten Peter Hofvenstam (mitt i bild) och styrelsens ordförande Lars Lindgren (till höger i bild). Peter Hofvenstam är vice vd i Nordstjernan och har på dess initiativ suttit i valberedningen för Swedol. Lars Lindgren är Senior investment officer på Nordstjernan.

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.