Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-15

NorInvent AB: Förlorad dokumentation från grundarens forskning

Bolaget kan inte få ta del av dokumentation från grundarens forskning.

Bakgrund

NorInvents patenterade teknologi bygger i grunden på Dr. Jonatan Moses
tidigare forskning under 1990- och tidigt 2000-tal. Omständigheter
under årets första månader gör att Bolagets styrelse och ledning nu
bedömer att det inte är sannolikt att dokumentationen från denna
forskning, såsom protokoll, anteckningsböcker, etc., kommer att göras
tillgänglig för Bolaget. Det är inte heller sannolikt att Dr. Jonatan
Moses kommer att bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet.

Dr. Moses har fram till hösten 2016 varit operativ i Bolaget som dess
forskningschef. Därefter har han, via sitt bolag Amplified Energy,
engagerats som konsult vid behov. Detta konsultavtal har varit
vilande under 2017. Det bör här tydliggöras att Dr. Moses generella
kompetens inom området inte är unik och Bolaget har tillgång till all
relevant expertis genom kontrakterade konsulter och CRO:er
(kontraktforskningsföretag).

Den 17:e januari i år gavs ett pressmeddelande där vi tydliggjorde att
det återstår fler studier för att uppnå Proof of Mechanism, då vidare
analys av data från tidigare studier under 2017 inte kunde bekräfta
den kemiska frisättningen som är ett unikt och viktigt särdrag i
sammanhanget.

I samband med detta återupptogs kontakten med Dr. Jonatan Moses för
att få hans tolkning av resultaten samt synpunkter på planerade
försök. Dialogen med Dr. Moses har varit givande på så vis att det
framkommit relevanta detaljer från hans tidigare forskning rörande
XtriG. Dessa detaljer har integrerats i planerna för de studier som
ska göras under andra kvartalet i år.

Under denna kontakt med Dr. Moses har Bolaget även uttryckt ett starkt
önskemål om att få ta del av dokumentationen från hans tidigare
forskning från 1990- och tidigt 2000-tal rörande XtriG. Detta
underlag utgörs bl.a. av rådata, protokoll och anteckningsböcker från
laboratoriearbetet. Det har nu framkommit att det inte är sannolikt
att denna dokumentation kommer att göras tillgänglig för Bolaget. Dr.
Moses har också meddelat att han valt att inte bistå Bolaget med sin
erfarenhet framledes.

Påverkan på bolaget

Vad gör bolaget nu

Detta påverkar inte Bolagets verksamhet idag och studier kommer att
genomföras som planerat under det andra kvartalet. Det är dock svårt
att i dagsläget värdera hur detta kommer att påverka NorInvents
ställning framöver. Högst relevant för den frågan blir de resultat
som genereras från kommande studier. Bolaget bedömer att befintliga
medel medger genomförande av dessa studier och väljer därför att
senarelägga tidpunkten för kapitalanskaffning, så att nya resultat
kan ingå i ett beslutsunderlag för investerare i Bolaget.

Positiva testresultat innebär att Bolaget med gott förtroende kan
fortsätta med sin forskningsplan. Dessa data kommer också att vara
starkt bidragande till ett ökat intresse från externa parter, vilket
underlättar fortsatt finansiering.

Negativa testresultat innebär att ytterligare studier måste göras för
att verifiera teknologin på en grundläggande nivå. Detta kan försvåra
fortsatt finansiering.

Kommande kapitalbehov

Bolaget har likvida medel som under gällande budget och studieplan
medger drift fram till kommande halvårsskifte.

Kommentar till kapitalbehov

Givet positiva testresultat under andra kvartalet, bedöms
kapitalbehovet därefter vara 15-20 MSEK fram till årsskiftet 2019,
för att genomföra fortsatta studier enligt plan. Vid negativa
testresultat uppskattas kapitalbehovet vara omkring 5 MSEK för att
genomföra liknande nya grundläggande studier.

Denna information är sådan information som NorInvent AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 15 mars 2018.

Paul Hasselgren
VD
0760 49 40 90
paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)
Medicon Village
22381 Lund
046 25 66 60
info@norinvent.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/norinvent-ab/r/forlorad-dokumentation-fran-gru...
http://mb.cision.com/Main/15613/2473340/806364.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.