Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-29

Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 3 208
millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med 2 886 millioner kroner i
fjerde kvartal 2014. Resultatet reflekterer økt salg gjennom hele verdikjeden
og en sterkere US-dollar.

· Rekordhøy underliggende kvartals-EBIT på 3 208 millioner
kroner
· Økt salg gjennom hele verdikjeden
· Positiv valutakursutvikling
· Oppkjøp av avansert sorteringsteknologi i Tyskland
· Mindre stramt marked grunnet kinesisk eksport av
videreforedlede produkter

- Jeg er svært fornøyd med å kunne presentere et rekordhøyt kvartalsresultat
for andre gang på rad siden Hydro ble et rent aluminiumselskap i 2007. Vi vil
fortsette med gjennomføringen av forbedringsprogrammene våre, samtidig som vi
ser etter enda flere tiltak som kan utvide det arbeidet som allerede pågår,
sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt og Alumina bedret seg ytterligere i første
kvartal, noe som reflekterer økt salg av alumina og en sterkere US-dollar.
Resultatet ble også styrket av kostnads- og inntektsforbedringer knyttet til
forbedringsprogrammet "Fra B til A". Negative effekter knyttet til lavere
LME-tilknyttede aluminapriser ble delvis utliknet av en økning i indeksbasert
salg av alumina. Det utvidede vedlikeholdet på en av kulemøllene i
Paragominas er fullført, og bauksittgruven er nå tilbake i full produksjon.

Underliggende EBIT for Primærmetall bedret seg noe i første kvartal, påvirket
av en ytterligere økning i realiserte aluminiumpriser og produktpremier målt
i norske kroner. Den positive utviklingen ble delvis utliknet av høyere
kostnader for alumina og kraft, noe som reflekterer høyere priser og negative
valutaeffekter.

- Vi driver i et svært konkurranseutsatt marked, noe som understreker hvor
viktig det er at vi jobber for å styrke vår posisjon. Vi fortsetter med
kvalitetsheving av porteføljen vår, blant annet gjennom oppkjøpet av verdens
mest avanserte sorteringsteknologi, og med byggingen av en
resirkuleringslinje for brukte drikkebokser, samt en ny produksjonslinje for
karosseriplater for bil i Tyskland, som gir oss en ledende posisjon i et
voksende europeisk marked, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk betydelig ned sammenliknet med fjerde
kvartal. Resultatet var påvirket av negative resultater fra
handelsvirksomheten, som skyldes en nedgang i premiene på ulegert aluminium.
De negative resultatene ble delvis utliknet av bedre resultater fra
omsmeltevirksomheten, grunnet høyere produktpremier og sesongmessig høyere
salgsvolum i Europa.

Valsede Produkter leverte en høyere underliggende EBIT sammenliknet med fjerde
kvartal 2014, hovedsakelig som følge av sesongmessig høyere salgsvolumer,
høyere driftsmarginer og valutagevinster på eksportsalg.

Underliggende EBIT for Energi økte noe sammenliknet med fjerde kvartal,
grunnet høyere produksjon, som delvis ble utliknet av lavere priser og økte
produksjonskostnader.

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenliknet med forrige kvartal, grunnet
høyere sesongmessig etterspørsel, fortsatt sterk vekst i Nord-Amerika og
positive effekter fra forbedringsprogrammene.

Kontantstrøm fra driften var 1,4 milliarder kroner i første kvartal.
Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 0,9 milliarder
kroner. Hydros netto gjeldsposisjon var 0,3 milliarder kroner ved utgangen av
første kvartal, noe som også var påvirket av valutaomregningseffekter på
rundt 0,7 milliarder kroner, hovedsakelig grunnet en styrking av US-dollar
sammenliknet med norske kroner.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 3 206 millioner kroner
i første kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte
rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater og positive
metalleffekter på 72 millioner kroner til sammen. Rapportert resultat
inkluderte også en kostnad på 74 millioner kroner (Hydros andel) i Sapa,
hovedsakelig knyttet til urealiserte tap på derivater.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 2 295
millioner kroner, inkludert netto urealiserte tap på derivater og positive
metalleffekter som til sammen utgjorde et tap på 72 millioner kroner.
Rapportert resultat inkluderte også nedskrivningskostnader på 145 millioner
kroner knyttet til valseverket i Slim i Italia. I tillegg omfatter rapportert
EBIT en kostnad knyttet til Sapa på 337 millioner kroner (Hydros andel),
hovedsakelig knyttet til nedskrivning og omstrukturering, og netto andre
kostnader på 36 millioner kroner.

Resultat etter skatt utgjorde 1 072 millioner kroner i første kvartal,
inkludert et netto valutatap på 1 587 millioner kroner, hovedsakelig grunnet
styrkingen av US-dollar. I forrige kvartal utgjorde resultat etter skatt et
tap på 168 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 2 252 millioner
kroner.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nøkkeltall Første kvartal 2015 Fjerde kvartal 2014 % endring forrige kvartal Første kvartal 2014 % endring samme kvartal i fjor Året 2014 |
| |
|Millioner kroner. unntatt tall per aksje |
| |
| Driftsinntekter 23.290 21.656 8 % 18.282 27 % 77.907 |
| |
| Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 3.206 2.295 40 % 822 >100 % 5.674 |
| Poster ekskludert 2 591 >(100) % (50) >100 % 18 |
| Underliggende EBIT 3.208 2.886 11 % 772 >100 % 5.692 |
| |
| Underliggende EBIT: |
| Bauksitt&Alumina 780 528 48 % (288) >100 % (55) |
| Primærmetall 2.012 1.989 1 % 312 >100 % 3.937 |
| Metallmarkeder 24 221 (89) % 141 (83) % 634 |
| Valsede Produkter 292 96 >100 % 181 62 % 698 |
| Energi 382 360 6 % 435 (12) % 1.197 |
| Øvrig og elimineringer (281) (308) 9 % (8) >(100) % (717) |
| Underliggende EBIT 3.208 2.886 11 % 772 >100 % 5.692 |
| |
| Underliggende EBITDA 4.437 4.170 6 % 1.861 >100 % 10.299 |
| |
| Resultat 1.072 (168) >100 % 462 >100 % 1.228 |
| Underliggende resultat 2.206 1.979 11 % 388 >100 % 3.728 |
| |
| Resultat per aksje 0,46 (0,18) >100 % 0,19 >100 % 0,39 |
| Underliggende resultat per aksje 0,95 0,83 14 % 0,16 >100 % 1,55 |
| |
| Finansielle data: |
| Investeringer 802 1.449 (45) % 546 47 % 3.625 |
| Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (13.478) (13.587) 1 % (11.230) (20) % (13.587) |
| |
| Nøkkeltall fra driften |
| ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.