Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-05

Norsk Hydro: Roeland Baan fratrer styret i Hydro

Roeland Baan fratrer styret i Hydro fra den 5. februar 2020 av personlige
årsaker.

Baan har vært medlem i Hydros styre siden Mai 2019.

Investorkontakt
Stian Hasle
+47 97736022
Stian.Hasle@hydro.com

Pressekontakt
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Författare Hugin Nyheter