Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-29

North Investment Group AB: North Investment Group AB fullföljer Erbjudandet. Acceptfristen förlängs till och med den 26 augusti 2014.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras
eller publiceras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och
accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i
något annat land där accept av erbjudandet skulle kräva ytterligare
dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som
följer av svensk rätt.

North Investment Group AB, org. nr. 556972-0468, ("North Investment
Group") offentliggjorde genom pressmeddelande den 26 juni 2014 ett
kontanterbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibler i
ACAP Invest AB (publ) att överlåta samtliga aktier och konvertibler i
ACAP Invest till North Investment Group ("Erbjudandet"). Villkoren
för Erbjudandet framgår av en erbjudandehandling som offentliggjordes
samma dag ("Erbjudandehandlingen"). Acceptfristen löpte under
perioden 30 juni - 28 juli 2014. Ett tillägg till
Erbjudandehandlingen godkändes och registrerades av
Finansinspektionen samt offentliggjordes på North Investment Group:s
hemsida www.northinvestmentgroup.se den 17 juli 2014.

Erbjudandet har accepterats av aktieägare och konvertibelinnehavare
motsvarande 78,7 procent av rösterna och 73,4 procent av
aktiekapitalet i ACAP Invest och 75,6 procent av det sammanlagda
antalet konvertibler i ACAP Invest. North Investment Group ägde inte
några aktier eller konvertibler i ACAP Invest före Erbjudandets
offentliggörande och har inte förvärvat några aktier eller
konvertibler utanför Erbjudandet.

Trots att samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande inte är
uppfyllda har North Investment Group beslutat att fullfölja
Erbjudandet med en efterföljande avnotering av aktierna från NASDAQ
OMX Stockholm. För de aktieägare och konvertibelinnehavare i ACAP
Invest som accepterat Erbjudandet under den ordinarie acceptfristen
förväntas redovisning av likvid att påbörjas den 5 augusti 2014.

I syfte att ge kvarvarande aktie- och konvertibelinnehavare i ACAP
Invest möjlighet att sälja och erhålla betalning för sina aktier
och/eller konvertibler redan nu och inte behöva invänta
tvångsinlösen, förlängs acceptfristen till och med den 26 augusti
2014. Någon ytterligare förlängning av acceptfristen kommer därefter
inte att ske. Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterar
Erbjudandet under den nu förlängda acceptfristen beräknas kunna
påbörjas omkring den 3 september 2014. Eftersom Erbjudandet nu är
ovillkorat har de aktieägare som accepterat Erbjudandet inte rätt att
återkalla sina accepter. North Investment Goup kan komma att förvärva
aktier i ACAP Invest i marknaden under den förlängda acceptfristen.

Ytterligare information

Trond Frigaard, tel. +47 951 33 616.

Ellen Hanetho, tel. +47 482 20 750.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 29
juli 2014 kl. 15.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/north-investment-group-ab/r/north-investment-g...
http://mb.cision.com/Main/10341/9621669/270383.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.