Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

North Net Connect AB: north net connect AB tillförs drygt 7 Mkr i riktad emission

Styrelsen i north net connect AB (publ) har idag beslutat att, i
enlighet med bemyndigande från årsstämman den 20 mars 2017, genomföra
en emission av Units, dvs aktier samt teckningsoptioner. Emissionen
görs utan företräde för befintliga aktieägare, och omfattar cirka 7,1
MSEK.

Emissionen omfattar 2 061 900 Units och görs på villkor om 3,45 SEK
per Unit. Varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri
teckningsoption. Teckningskursen motsvarar cirka 10 % rabatt på
genomsnittskursen för aktien under 20 dagar närmast föregående dagen
för emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna, som biläggs utan
vederlag, har motsvarande villkor som de listade optionerna av serie
TO1 B (två teckningsoptioner ger rätt att teckna ytterligare en B-
aktie under utnyttjandeperioden 1 - 31 december 2018 för 11 kr per
aktie).

Tilldelning i denna emission har i huvudsak skett till
institutionella/strategiska investerare, där den största posten om
3,45 MSEK tecknats av LMK Forward AB och resterande är spritt på ett
drygt tiotal investerare.

Emissionen genomförs mot bakgrund av det kapitalbehov Bolaget fortsatt
har för att skala upp framför allt försäljningsorganisationen inför
det försäljningsmässiga genombrott Bolaget har som målsättning. Detta
kapitalbehov fanns med som en del i planen i samband med
IPO-emissionen men blev då inte tillgodosett.

Rikard Slunga, VD north net connect kommenterar:

"Vi har för närvarande en strid ström med förfrågningar på våra
kommersiella trådlösa nätverkslösningar och ser behov att snabbare
skala upp vår organisation för att kunna möta dessa kunders önskemål.
Samtidigt ska man vara medveten om att det tar tid för ett genomslag
och vi måste ha resurser för att kunna driva Bolaget framåt tills
dess de kommande ordrar vi siktar mot realiseras."

De nya aktierna berättigar till utdelning från första avstämningsdatum
för utdelning efter det att emissionen registrerats i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Efter genomförd emission kommer det totala antalet utestående B-aktier
att vara 7 789 946 st. Emissionen av aktier innebär en ökning av
aktiekapitalet med 206 190 SEK till 1 147 194,6 SEK.

I det fall de i denna emission utgivna teckningsoptionerna tecknas
fullt ut ökas aktiekapitalet med ytterligare 103 095 SEK.

Den riktade emissionen innebär en utspädning om 18,0 % vad avser
aktierna och 8,2 % vad avser nu emitterade teckningsoptioner, i det
fall dessa leder till teckning av aktier full ut. Motsvarande
utspädning vad avser rösterna är 4,6 % respektive 2,2 %.

Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske i samband med
registreringen hos Bolagsverket.

G&W Fondkommission har agerat som bolagets finansiella rådgivare vid
denna transaktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Rikard Slunga, VD
north net connect AB,

+46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och
carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs-
och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade
helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av
specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation,
projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.
Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom
egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med
enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa.
Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First
North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8
november 2017 klockan 08:30 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/north-net-connect-ab/r/north-net-connect-ab-ti...
http://mb.cision.com/Main/15900/2385055/747888.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.