Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

Norway Royal Salmon ASA: Norway Royal Salmon (NRS) - Flaggemelding

Meldepliktig handel:

Trondheim, 12. februar 2020.

Det vises til flaggemelding av 20. januar 2020 hvor det fremgår at
Frøy Gruppen AS («Frøy Gruppen») fikk overført Gåsø Næringsutvikling
AS («Gåsø Næringsutvikling») sine 6 993 188 aksjer i Norway Royal
Salmon ASA («NRS» eller «Selskapet»), tilsvarende 16,05 % av de
utstedte aksjene og stemmene i NRS. Gåsø Næringsutvikling er eneeier
i Frøy Gruppen, og overføringen ble gjort som ledd av en
re-organisering i forbindelse med planlagt overføring av aksjeposten
til NTS ASA («NTS»). Overføringen til NTS skal skje gjennom fusjon av
Frøy Gruppen og Herkules Invest 316 AS («Herkules Invest 316»), et
heleid datterselskap av NTS.

Det ble i dag, 12. februar 2020, avholdt generalforsamling i NTS hvor
fusjonsplanen, samt utstedelse av vederlagsaksjer, ble godkjent.

Fusjonen er forventet å være endelig gjennomført før 1. april 2020.

Herkules Invest 316 vil ved gjennomføring av fusjonen eie 6 993 188
aksjer i NRS, tilsvarende 16,05 % av de utstedte aksjene og stemmene
i NRS. NTS, som eneeier til Herkules Invest 316, vil således
indirekte bli eier i av aksjer i NRS. Etter dette vil Gåsø
Næringsutvikling ikke lenger eie aksjer i NRS.

I henhold til avtalen mellom Gåsø Næringsutvikling og NTS, skal Gåsø
Næringsutvikling beholde retten til eventuelt utbytte fra NRS for
2019 som utbetales i 2020, innenfor rammer som er akseptable for
styret i NTS.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av
verdipapirhandelloven §§ 4-2 og 4-3

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/norway-royal-salmon-asa/r/norway-royal-salmon...

Författare Cision News