Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

NOTE: Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 21 januari 2019

Vid extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 21 januari 2019 fattade
stämman bland annat följande beslut. Fullständiga förslag har
tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats,
www.note.eu.

Styrelse
Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Vidare beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att
välja Anna Belfrage, Kaj Falkenlund, Claes Mellgren och Charlotte
Stjerngren till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.
Johan Hagberg valdes till styrelseordförande.

Beslut om Incitamentsprogram 2019/2022 och emission av
teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram ("Incitamentsprogrammet 2019/2022")
för bolagets verkställande direktör Johannes Lind-Widestam
("Deltagaren"). Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagaren.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under
Incitamentsprogrammet 2019/2022 kan upp till 400 000 aktier (med
förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka en (1)
procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att
emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst
kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster
efter en sådan emission. Vid fullteckning ökar bolagets aktiekapital
med 200 000 kronor.

Tillsammans med utestående teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram
2017/2020 och 2018/2021 motsvarar den totala utspädningen cirka fem
(5) procent av det totala antalet utestående aktier och röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för
elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och
kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns
etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina.
Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 307 MSEK och
antalet anställda i koncernen är cirka 1 050. NOTE är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq
Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari
2019 klockan 14:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/note/r/kommunike-fran-notes-extra-bolagsstamma...
https://mb.cision.com/Main/165/2721485/978816.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.