Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

NOTE: NOTEs delårsrapport januari-mars 2020

Finansiell utveckling januari-mars
· Försäljningen ökade med 17% till 475 (405) MSEK.
· Rörelseresultatet ökade med 24% till 33 (27) MSEK.
· Rörelsemarginalen stärktes med 0,4 procentenheter till 7,0% (6,6%).
· Resultat efter finansiella poster ökade med 13% till 28 (25) MSEK.
· Resultat efter skatt förbättrades med 11% till 22 (20) MSEK, vilket
motsvarar 0,80 (0,73) SEK/aktie.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 63 (2) MSEK, vilket
motsvarar 2,26 (0,07) SEK/aktie.

Vd-kommentar - Året har inletts starkare än förväntat.
"Under Q1 ökade vi försäljningen med 17% till nya rekordnivån 475
MSEK. Tillväxten var till fullo organisk. Försäljningen påverkades
negativt cirka 20 MSEK (5%) av vårt förlängda produktionsstopp i Kina
och störningar i inleveranserna av elektronikkomponenter, bägge
direkt hänförliga till utbredningen av coronaviruset. Vår
underliggande tillväxt var således fortsatt drygt 20%.

Lönsamhetsmässigt fortsatte vår positiva trend. Rörelseresultatet
ökade med 24% till 33 MSEK innebärande en stärkning av
rörelsemarginalen med 0,4 procentenheter till 7.0%, vår högsta nivå
någonsin för Q1. Utvecklingen var särskilt stark i Sverige, Finland
och Estland.

En positiv resultatutveckling i kombination med effektiviseringar på
rörelsekapitalområdet bidrog till ett starkt kassaflöde. NOTE står
finansiellt väl rustat med en soliditet om 41% och med en mycket god
likviditet.

Orderstocken fortsatte att öka i den takt vi förväntat oss och var 22%
över fjolårets nivå. Med nuvarande relativt goda tillgång på
elektronikkomponenter och med hänsyn till vårt starka orderläge med
många nya projekt i uppgångsfas, finns goda förutsättningar att
försäljningen under andra kvartalet kommer att uppgå till cirka 500
MSEK, vilket motsvarar en tillväxt klart överstigande 10%. Vi följer
dock den framtida utvecklingen av coronasituationen och dess påverkan
på NOTE, våra kunder och leverantörer noga och med stor ödmjukhet",
säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för första kvartalet 2020 finns från och med idag
tillgänglig i pdf-format på hemsidan, www.note.eu, och bifogas detta
pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en
telefonkonferens för analytiker, media och investerare där vd och
koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten.
Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 16 juli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för
elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage
och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns
etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina.
Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 830 MSEK och
antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande
den 23 april 2020 klockan 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/note/r/notes-delarsrapport-januari-mars-2020,...
https://mb.cision.com/Main/165/3094361/1233922.pdf
https://mb.cision.com/Public/165/3094361/b99f92ea38fea5f1.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.