Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

NOTE: NOTEs delårsrapport januari-september 2018

Finansiell utveckling juli-september

· Försäljningen ökade med 22% till 323,6 (265,2) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 15,5 (20,1) MSEK, justerat för
kostnader föranledda av vd-skiftet ökade rörelseresultatet till 22,5
(20,1) MSEK.

· Rörelsemarginalen uppgick till 4,8% (7,6%), justerat för
periodens poster av engångskaraktär uppgick rörelsemarginalen till
7,0% (7,6%).

· Resultat efter finansnetto uppgick till 15,0 (18,8) MSEK.
Justerat för periodens poster av engångskaraktär förbättrades
resultat efter finansnetto till 22,0 (18,8) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 10,9 (15,8) MSEK, vilket
motsvarar 0,38 (0,55) SEK/aktie.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 9,4 (-11,2) MSEK,
vilket motsvarar 0,33 (-0,39) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-september

· Försäljningen ökade med 15% till 982,1 (850,7) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 55,8 (70,8) MSEK, justerat för
poster av engångskaraktär under första kvartalet i fjol och för
kostnader föranledda av vd-skiftet förbättrades rörelseresultatet med
7,7 MSEK till 62,8 (55,1) MSEK.

· Rörelsemarginalen uppgick till 5,7% (8,3%), justerat för årets
samt föregående års poster av engångskaraktär uppgick
rörelsemarginalen till 6,4% (6,5%).

· Resultat efter finansnetto uppgick 51,7 (67,2) MSEK. Justerat för
årets samt föregående års poster av engångskaraktär förbättrades
resultat efter finansnetto till 58,7 (51,5) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 40,2 (54,3) MSEK, vilket
motsvarar 1,39 (1,88) SEK/aktie.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 4,8 (67,9) MSEK,
vilket motsvarar 0,17 (2,35) SEK/aktie.

VD-kommentar
"Som nytillträdd VD är det glädjande att kunna presentera en stark
rapport för Q3. Hittills i år ökade försäljningen med 15% till 982
MSEK, ökningen låg främst på våra större kunder inom
verkstadsindustrin i Sverige och Finland. Under tredje kvartalet
ökade försäljningen med 22%. Orderstocken vid periodens utgång var
drygt 20% högre än ifjol, vilket ger stöd åt en fortsatt positiv
utveckling.

Rensat från poster av engångskaraktär förbättrades rörelseresultatet
hittills i år med 7,7 MSEK (14%) till 62,8 MSEK, vilket motsvarar en
rörelsemarginal om 6,4%. För tredje kvartalet var den underliggande
rörelsemarginalen 7,0%.

Den starka tillväxten binder naturligen mer rörelsekapital. Glädjande
är därför att kassaflödet under tredje kvartalet förbättrades med
cirka 20 MSEK till drygt 9 MSEK. Vi står finansiellt mycket väl
rustade för framtiden. Vår balansräkning är en av de starkaste i
branschen med en soliditet på drygt 46% och en låg nettoskuld på 51
MSEK, vilket möjliggör fortsatta satsningar tillsammans med våra
kunder", säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-september finns från och med idag
tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och
biläggs detta pressmeddelande. Bokslutskommunikén för 2018
presenteras den 5 februari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för
elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och
kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns
etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina.
Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 307 MSEK och
antalet anställda i koncernen är cirka 980. NOTE är noterat på Nasdaq
Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för
offentliggörande den 18 oktober 2018 klockan 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/note/r/notes-delarsrapport-januari-september-2...
http://mb.cision.com/Main/165/2646669/928021.pdf
http://mb.cision.com/Public/165/2646669/bb5276ff8ccc8a9c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.