Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

NOTE: NOTEs delårsrapport januari-september 2019

Finansiell utveckling juli-september
· Försäljningen ökade med 34% till 434 (324) MSEK. Rensat från förvärv
var tillväxten 18%.

Orderstocken vid tredje kvartalets utgång var cirka 30% över
föregående års nivå.

· Rörelseresultatet ökade med 104% till 32 (16) MSEK. Justerat för
kostnader av engångskaraktär under tredje kvartalet i fjol ökade
rörelseresultatet med 41% till 32 (23) MSEK.

· Rörelsemarginalen stärktes med 2,5 procentenheter till 7,3% (4,8%).
Justerat för kostnader av engångskaraktär under tredje kvartalet i
fjol ökade rörelsemarginalen med 0,3 procentenheter till 7,3% (7,0%).

· Resultat efter finansnetto ökade till 30 (15) MSEK.
· Resultat efter skatt ökade med 100% till 22 (11) MSEK, vilket
motsvarar 0,76 (0,38) SEK/aktie.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1 (9) MSEK, vilket
motsvarar 0,03 (0,33) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-september
· Försäljningen ökade med 30% till 1 277 (982) MSEK. Rensat från
förvärv var tillväxten 16%.

· Rörelseresultatet ökade med 59% till 89 (56) MSEK. Justerat för
kostnader av engångskaraktär under tredje kvartalet i fjol ökade
rörelseresultatet med 41% till 89 (63) MSEK.

· Rörelsemarginalen stärktes med 1,3 procentenheter till 7,0% (5,7%).
Justerat för kostnader av engångskaraktär under tredje kvartalet i
fjol ökade rörelsemarginalen med 0,6 procentenheter till 7,0% (6,4%).

· Resultat efter finansnetto ökade till 83 (52) MSEK.
· Resultat efter skatt ökade med 65% till 66 (40) MSEK, vilket
motsvarar 2,29 (1,39) SEK/aktie.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till -21 (5) MSEK, vilket
motsvarar -0,73 (0,17) SEK/aktie.

VD-kommentar - Rekordartad tillväxt, stärkt rörelsemarginal och 30%
högre orderstock.

"Det är särskilt glädjande att vi trots en avmattning av
industrikonjunkturen lyckades öka tillväxttakten under det tredje
kvartalet. Tillväxten under Q3 uppgick till 34%, varav 18
procentenheter var organisk. Vi ökade försäljningen på samtliga
hemmarknader och i samtliga fabriker.

Resultatmässigt, hittills i år, fortsatte vår positiva trend. Rensat
från engångskostnaderna i fjol ökade rörelseresultatet med 41% till
89 MSEK och rörelsemarginalen stärktes 0,6 procentenheter till 7,0%.

Vi vinner fortsatt många nya kunder, våra orderböcker vid periodens
utgång var cirka 30% högre än i fjol och vi är i uppstartsskede i
flera stora kundprojekt. Trots ett svagare marknadsläge för några av
våra industrikunder ser jag därför goda möjligheter att fortsätta vår
positiva tillväxtkurva", säger Johannes Lind-Widestam, vd och
koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-september finns från och med idag
tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och
biläggs detta pressmeddelande. Bokslutskommunikén för 2019
presenteras den 5 februari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för
elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och
kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns
etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina.
Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 674 MSEK och
antalet anställda i koncernen är cirka 1 070. NOTE är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för
offentliggörande den 22 oktober 2019 klockan 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/note/r/notes-delarsrapport-januari-september-...
https://mb.cision.com/Main/165/2937330/1126852.pdf
https://mb.cision.com/Public/165/2937330/9404a3bdf626d41b.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.