Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-17

NOTE: NOTEs halvårsrapport januari-juni 2017

Finansiell utveckling april-juni
· Försäljningen ökade med 9% till 308,4 (282,4) MSEK, exklusive
avyttringar ökade försäljningen med 12%.

· Rörelseresultatet ökade till 20,3 (15,4) MSEK.
· Rörelsemarginalen stärktes med 1,1 procentenheter till 6,6% (5,5%).
· Resultat efter finansnetto ökade till 19,3 (13,6) MSEK.
· Resultat efter skatt ökade till 11,6 (11,0) MSEK, vilket motsvarar
0,40 (0,38) SEK/aktie. Av detta utgjordes -0,14 (-) SEK/aktie av
nedskrivning av utländsk uppskjuten skatt.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1,3 (4,1) MSEK, vilket
motsvarar 0,05 (0,14) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni
· Försäljningen ökade med 4% till 585,5 (561,5) MSEK, exklusive
avyttringar ökade försäljningen med 8%.

· Rörelseresultatet ökade till 50,7 (29,6) MSEK, justerat för poster
av engångskaraktär under första kvartalet förbättrades
rörelseresultatet till 35,0 (29,6) MSEK.

· Rörelsemarginalen uppgick till 8,7% (5,3%), justerat för poster av
engångskaraktär under första kvartalet stärktes rörelsemarginalen med
0,7 procentenheter till 6,0% (5,3%) MSEK.

· Resultat efter finansnetto ökade till 48,4 (26,5) MSEK.
· Resultat efter skatt ökade till 38,5 (21,2) MSEK, vilket motsvarar
1,33 (0,73) SEK/aktie.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 79,1 (31,2) MSEK,
vilket motsvarar 2,74 (1,08) SEK/aktie.

VD-kommentar
"Det är glädjande att våra marknadsansträngningar börjar visa resultat
- under Q2 ökade försäljningen i våra enheter med 12%. Vi vinner
fortsatt nya kunders förtroende och nya spännande projekt till vår
redan starka kundbas. Vårt nyligen annonserade samarbete med
innovationsföretaget myFC, samt flera pågående projekt inom området
Internet of Things, erbjuder goda tillväxtmöjligheter för oss.

Tillväxten kombinerat med kostnadsreduktioner gör att vi fortsätter
att stärka vår lönsamhet. Under andra kvartalet förbättrades vår
rörelsemarginal med 1,1 procentenheter till 6,6%. Vi står finansiellt
mycket väl rustade för framtiden - vår balansräkning är en av de
starkaste i branschen med en soliditet om drygt 46%", säger Per
Ovrén, vd och koncernchef.

NOTEs halvårsrapport finns från och med idag tillgänglig i pdf-format
på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta
pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras
den 17 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ovrén, vd och koncernchef, tel. 073-440 77 27
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86
Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner
för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar
kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build).
Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till
eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England,
Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till
1 122 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 900. NOTE är
noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Per Ovréns
försorg, för offentliggörande den 17 juli 2017 klockan 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/note/r/notes-halvarsrapport-januari-juni-2017,...
http://mb.cision.com/Main/165/2307889/700524.pdf
http://mb.cision.com/Public/165/2307889/95ddf455f4d16216.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.