Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-15

NOTE: NOTEs halvårsrapport januari-juni 2019

Finansiell utveckling april-juni
· Försäljningen ökade med 25% till 437 (351) MSEK. Rensat från förvärv
var tillväxten 13%.

· Rörelseresultatet ökade med 30% till 31 (23) MSEK.
· Rörelsemarginalen stärktes med 0,3 procentenheter till 7,0% (6,7%).
· Resultat efter finansnetto ökade till 29 (22) MSEK.
· Resultat efter skatt ökade med 37% till 23 (17) MSEK, vilket
motsvarar 0,81 (0,59) SEK/aktie.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till -24 (-18) MSEK, vilket
motsvarar -0,82 (-0,62) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni
· Försäljningen ökade med 28% till 843 (658) MSEK. Rensat från förvärv
var tillväxten 15%.

· Rörelseresultatet ökade med 42% till 57 (40) MSEK.
· Rörelsemarginalen stärktes 0,7 procentenheter till 6,8% (6,1%).
· Resultat efter finansnetto ökade till 53 (37) MSEK.
· Resultat efter skatt ökade med 50% till 44 (29) MSEK, vilket
motsvarar 1,51 (1,01) SEK/aktie.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till -22 (-5) MSEK, vilket
motsvarar -0,76 (-0,16) SEK/aktie.

VD-kommentar
"NOTE fortsätter att utvecklas starkt. Under första halvåret ökade
försäljningen med 28% till 843 MSEK. Rensat från tillkommande
försäljning i vårt engelska bolag Speedboard Assembly Services, som
förvärvades i Q4 i fjol, var tillväxten 15%. Vi vinner fortsatt många
nya kunders förtroenden, såväl inom traditionell industri som inom
nya snabbväxande applikationsområden. Bland nya större kundsamarbeten
som annonserats under året återfinns DeLaval, Laerdal Medical, Maven
Wireless, Micropower och UNIPOWER.

Vårt rörelseresultat för första halvåret ökade med 42% till 57 MSEK,
vilket är ett resultat av fortsatt tillväxt, stabil
kostnadsutveckling och en stark utveckling inte minst i våra
Västeuropeiska fabriker. Första halvårets vinst per aktie ökade med
50% till 1,51 SEK/aktie.

Vi står väl rustade för framtiden. Orderstocken vid halvårsskiftet var
på en rekordhög nivå och vi har flera större, spännande kundprojekt
som nu går in i serieproduktion. Jag ser därför goda möjligheter att
fortsätta vår positiva utveckling", säger Johannes Lind-Widestam, vd
och koncernchef.

NOTEs halvårsrapport finns från och med idag tillgänglig i pdf-format
på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta
pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras
den 22 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för
elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och
kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns
etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina.
Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 563 MSEK och
antalet anställda i koncernen är cirka 1 070. NOTE är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Johannes
Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 klockan
08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/note/r/notes-halvarsrapport-januari-juni-2019...
https://mb.cision.com/Main/165/2862632/1076998.pdf
https://mb.cision.com/Public/165/2862632/9740f522b66a4212.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.