Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-05

NOTE: RÖRELSERESULTAT 28,1 MLN KR 4 KV (22,6), SÄNKT UTDELNING

STOCKHOLM (Direkt) Kontraktstillverkaren Note redovisar ett resultat efter
skatt på 24 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (17,8). Resultatet
per aktie uppgick till 0:83 kronor (0:62).

Nettoomsättningen uppgick till 396 miljoner kronor (325).

Rörelseresultatet blev 28,1 miljoner kronor (22,6) och rörelsemarginalen var
7,1 procent (7).

Resultatet före skatt uppgick till 27,1 miljoner kronor (21,6).

Kassaflödet efter investeringar blev -80,8 miljoner kronor (1,8).

Enligt Notes finansiella mål ska soliditeten minst uppgå till 30 procent. Vid
årets utgång uppgick soliditeten till 39,8 procent (48,8%). Förvärvet av
Speedboard Assembly Services påverkade soliditeten negativt med cirka 4
procentenheter.

Därtill minskade soliditeten cirka 5 procentenheter av aktieutdelningen under
våren och genomförda återköp av aktier under fjärde kvartalet. Den föreslagna
utdelningen till aktieägarna om 0:70 kronor per aktie, motsvarande 20,2
miljoner kronor, skulle reducera soliditeten med cirka 2 procentenheter,
skriver Note. 2017 var utdelningen 1:00 krona per aktie.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt