Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

NOTE: Valberedningens förslag till styrelseledamöter i NOTE

Valberedningen i NOTE föreslår att antalet bolagsstämmovalda ledamöter
ska uppgå till sex. Då Kjell-Åke Andersson har avböjt omval föreslår
valberedningen omval av Johan Hagberg (ordförande), Anna Belfrage,
Kaj Falkenlund, Bahare Hederstierna, Claes Mellgren och Charlotte
Stjerngren.

NOTEs valberedning inför årsstämman 2020 utgörs av:
- Johan Hagberg, eget innehav
- Martin Nilsson, ordförande i valberedningen, Catella Fondförvaltning
- Niklas Johansson, Handelsbanken Fonder
- Thomas Tang, Mediuminvest A/S

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med
kallelsen till årsstämman 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Nilsson, ordförande i valberedningen, tel. 072-546 80 39,
martin.a.nilsson@catella.se

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för
elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage
och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns
etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina.
Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 760 MSEK och
antalet anställda i koncernen är cirka 1 092. NOTE är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq
Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 12
februari 2020 klockan 13.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/note/r/valberedningens-forslag-till-styrelsel...
https://mb.cision.com/Main/165/3033582/1192600.pdf

Författare Cision News