Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-26

Novestra: NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016

Utskiftning om totalt 91 MSEK under perioden samt förslag till förvärv
av samtliga aktier i Strax

Koncernens resultat uppgick till 60,0 (5,2) MSEK motsvarande 1,61
(0,14) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 208,5 (211,3)
motsvarande 5,61 (5,68) kronor per aktie, efter utskiftning av totalt
91,1 motsvarande 2,45 kronor per aktie under perioden. Koncernens
likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 11,8 (22,8)
MSEK.

I januari 2016 erhöll Novestra kontant försäljningslikviden om totalt
90,8 MSEK från avyttringen av portföljbolaget Explorica, Inc.
Försäljningslikviden var per den 31 december 2015 upptagen som en
kortfristig fordran i balansräkningen.

Vid extra bolagsstämma den 9 februari 2016 beslutades att skifta ut
totalt 91,1 MSEK, motsvarande 2,45 kronor per aktie, till Novestras
aktieägare genom ett obligatoriskt inlösenförfarande. Inlösen
betalades ut den 9 mars 2016.

Novestra har ingått avtal om att förvärva resterande 73 procent av
Strax genom en apportemission till ett värde om cirka 583 547 231 SEK
baserat på den volymägda snittkursen om 7,24235 kronor fem
handelsdagar innan avtalstidpunkten. Förvärvet innebär att Novestras
befintliga aktieägare efter förvärvet kommer att äga cirka 31,58
procent medan de tillkommande aktieägarna kommer att äga cirka 68,42
procent av det totala antalet utestående aktierna i Novestra, vilket
innebär att Novestras befintliga aktieägare indirekt ökar sitt ägande
i Strax från 27 procent. Förvärvet är bland annat villkorat av att
årsstämman den 26 april 2016 beslutar i enlighet med styrelsens
förslag, där aktieägare har åtagit sig, med avseende på aktier som
motsvarar cirka 50 procent av det totala antalet röster i Novestra,
att rösta för styrelsens förslag på årsstämman.

Utvecklingen i Strax under det första kvartalet 2016 har varit positiv
med en försäljningstillväxt om cirka 25 procent och en ökning av
bruttovinsten med cirka 30 procent. Bruttomarginalen uppgick till 30
procent jämfört med 28 procent föregående år. Förutsättningarna för
fortsatta förbättringar av bruttomarginal såväl som
resultatförbättringar för helåret bedöms som goda. Strax första
rapport som noterat bolag kommer att lämnas den 30 augusti och kommer
att avse första halvåret 2016.

Styrelsen har föreslagit årsstämman den 26 april 2016 utskriftning av
6 197 995 aktier i WeSC, vilket utgör cirka 95 procent av Novestras
innehav i WeSC.

Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar
om totalt 470 MSEK uppgår till 227,4 procent, motsvarande en årlig
avkastning på 9,6 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen
under samma period har gett en avkastning om 9,2 procent per år.

"Novestra har som aktiv investerare varit med om att utveckla ett
flertal bolag från start-up fas till en omsättning som i många fall
har överstigit en halv miljard kronor och med uthållig lönsamhet. Nu
är det en naturlig fortsättning för Novestra att konsolidera det
sista stora onoterade innehavet och därigenom inte bara fortsätta att
förvalta Strax som bolag med även värdet för Novestras aktieägare "
säger Johan Heijbel, Novestras VD.

Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
har lämnats till media för offentliggörande den 26 april 2016 klockan
15.00 (CET).

För ytterligare information kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon 46 8 545 01750

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade
och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består av
större innehav i Strax Group GmbH. Därutöver har Novestra en
investering motsvarande cirka 9 procent av det på First North
noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq Stockholm, under symbolen
NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra
hänvisas till www.novestra.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/novestra/r/novestra--delarsrapport-nr-1-for-ra...
http://mb.cision.com/Main/661/9964335/506487.pdf
http://mb.cision.com/Public/661/9964335/a6f2d4bb52466ea7.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.