Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-21

Novus Group: Kvartalsredogörelse kvartal 1

Nettoomsättningen uppgick till kSEK 7 142 (5 824)

Resultat före skatt uppgick till kSEK -1 806 (-725)

Eget kapital uppgick vid periodens slut till kSEK 8 849 (9 361)

Likvida medel uppgick vid periodens slut till kSEK 6 728 (5 818)

Sammanfattning

Omsättningen för kvartal 1, perioden juli till september 2016, uppgick
till kSEK 7 142

(5 824).
Resultat före skatt uppgick till kSEK -1 806
(-725). Orsaken till det negativa resultatet är att räkenskapsåret
börjar med en semestermånad med majoriteten av personalen på semester
och få genomförda undersökningar kombinerat med fler anställda.
Likviditeten är god och uppgick vid periodens slut till kSEK 6 728

(5 818).
Att det är ett negativt resultat första kvartalet är väntat, mycket få
undersökningar sker under semestermånaden. Novus har rekryterat fler
undersökningskonsulter för att kunna förbättra resultatet och
tillväxten. Med fler anställda blir det en större förust under
semesterkvartalet. Vi ser idag ingen anledning till att detta
negativa resultat inte skall återhämtas, samt att verksamhetsåret
kommer att sluta med ett positivt resultat.

Torbjörn Sjöström
VD

Bolagets verksamhet

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och
rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsmätningar), Marknad
(varumärke & kommunikation affärsutveckling samt media) och Loyalty
(kund & medarbetare). Novus undersökningsidé fokuserar på timing och
närvaro, det vill säga vara på plats när och där det händer med
handlingsinriktade analyser.

Novus erbjuder undersökningar med:

· Trovärdighet, våra kunder kan alltid lita på att en Novus
undersökning ger en korrekt bild.

· Nytänkande, Novus kombinerar kunskap och erfarenhet med
innovation.

· Precision där handlingsinriktade analyser står i centrum.

· Snabbhet vilket innebär att vi generellt sett kortar ledtider
mellan beställning och leverans och genomför snabbare undersökningar.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är
noterat på Aktietorget sedan juni 2007.

Bolagets utveckling under perioden juli-september 2016

Kvartal 1 har inneburit en del nya kunder, försäljningstakten är god.
Omsättningen uppgick till kSEK 7 142 (5 824) vilket är en ökning med
23% jämfört med motsvarande period 2015. Resultat före skatt uppgick
till kSEK -1 806 (-725 ).

Att det är ett negativt resultat första kvartalet är väntat, mycket få
undersökningar sker under semestermånaden. Novus har rekryterat fler
undersökningskonsulter för att kunna förbättra resultatet och
tillväxten. Den ökade omsättningan är positivt och vi ser ett ökat
intresse för Novus analys och undersökningstjänster.

Bolagets likvida ställning är stark, uppgick vid periodens slut till
kSEK 6 728 (5 818 ).

Novus är fortsatt ett av de mest citerade undersökningsföretaget på
den svenska marknaden. Var fjärde publicerad undersökning i svensk
media är en Novus undersökning. Den spontana kännedomen för Novus är
högre, och Novus är nu det företag som är näst mest känt på Svenska
marknaden.

Händelser efter periodens slut

Det är lätt att undersökningar enbart tolkas som siffor, när siffrorna
bara är en förenklad representation av verkligheten och som behöver
beskrivas med ord och sättas i ett sammanhang. Det finns en
internationell trend att undersökningsbolagen förminskas till
dataleverantörer, och tolkningen av siffran lämnas helt i händerna av
mottagaren eller någon annan. Värdefull kunskap försvinner och
feltolkningar sker, något som kan bli både kostsamt och faktiskt
upplevas som ett hot mot demokratin. Effekterna av brexit hade inte
blivit så radikala om man lyssnat på undersökare, inte heller missen
med Trump. Detta är något som Novus arbetat länge med att vända på.
Under detta verksamhetsår så fokuserar Novus än mer på att sprida
information om detta.

Novus har nu en blogg som uppdateras regelbundet: www.novus.se/blogg
En facebook sida, twitter, och senast: En Youtube kanal och podcast.
Där vi går på djupet kring trendet och förklarar vad som faktiskt
ligger bakom. Novus Sanity Check tillsamman med mediestrategen Brit
Stakston är ett sådant initiativ. Ett veckovis program som tar upp
aktuella ämnen.

Framtidsutsikter

Novus Group International AB är idag ett etablerat
undersökningsföretag på den svenska marknaden. Novus är positionerat
med fokus på nytänkande i kombination med erfaren analys- och
konsultkompetens.

Vi vet att marknaden i allt större utsträckning behöver snabb och
trovärdig information och analys, där trovärdigheten är den
viktigaste aspekten.

Novus positionering är god för att fortsätta tillväxt och ta
marknadsandelar.

Antal aktier

Antal utestående aktier är 10 372 250 stycken.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/novus-group/r/kvartalsredogorelse-kvartal-1,c2...
http://mb.cision.com/Main/11554/2127330/593034.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.