Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

Novus Group: Novus samarbetar för första gången med Internetstiftelsen i undersökningen "Svenskarna och internet".

Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället. Nytt för i år är att Internetstiftelsen tillsammans med Novus utvecklat metoden för undersökningens genomförande. Det är också Novus som har varit ansvariga för datainsamlingen.

Svenskarna och internet är en studie som genomförs av Internetstiftelsen. Med undersökningen vill de bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Internetstiftelsen vill ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund. Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt där ett trettiotal länder deltar. Sedan 2010 är Internetstiftelsen huvudman för den svenska studien. Rapporten baseras på intervjuer utifrån ett slumpmässigt urval av befolkningen i Sverige.

Undersökningen presenteras av Internetstiftelsen 26 oktober.

Jan Berkö

Marknadschef

jan.berko@novus.se

Författare Cision