Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-31

NP3 Fastigheter AB: NP3 avtalar om förvärv av fastighetsportfölj för 310 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) har avtalat om förvärv av 14 fastigheter om
sammanlagt 41 400 kvadratmeter med ett underliggande fastighetsvärde om 310
miljoner kronor. Fastigheterna har en uthyrningsgrad om 98 % och det årliga
hyresvärdet uppgår till 26,5 miljoner kronor.
Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen i fastigheterna uppgår
till 5,3 år.

Förvärvet är villkorat att säljaren Localis Riks AB:s årsstämma, som äger rum
den 7 april, godkänner affären samt slutgiltiga kreditbeslut.

Förvärvet består av fem fastigheter i Gävle samt en i Sandviken om sammanlagt
23 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Två fastigheter om sammanlagt 1 900 kvm
ligger i Leksand och 6 fastigheter om sammanlagt 16 500 kvm ligger i Småland.
Fastigheterna i Småland har ett hyresvärde om 10,2 miljoner kronor och en
överskottsgrad om 98 %. Hyresvärdet i Småland motsvarar 1,5 % av Bolagets
totala hyresvärde. Dessa fastigheter är inte ett långsiktigt innehav och ska
inte ses som en kursändring av strategin utan snarare en konsekvens av att
komma åt fastigheterna i Gävle. Största hyresgäster är Holmgrens bil och
Ahlbergs bil som står för 27 % respektive 10 % av det sammanlagda hyresvärdet
i portföljen. Förvärvet finansieras genom egen kassa, obligationslån och
banklån. Tillträde är planerat att ske under andra kvartalet 2017.

- NP3 har en tydlig tillväxtambition i norra Sverige i stort och i Gävle i
synnerhet då vi innan detta förvärv ännu inte nått en tillfredsställande
volym där. Med detta förvärv ökar vi den uthyrningsbara ytan i Gävle med 30 %
och når därmed målet om 100 000 kvm i affärsområdet. I förvärvet får vi med
oss 6 fastigheter i Småland till rimliga kvm priser, genomsnittliga
hyresavtal om 9 år och en huvudsaklig hyresgäst som är finansiellt stabil.
Förvärvet innebär att NP3 äger fastigheter utanför norra Sverige på knappt 2
% av fastighetsvärdet. Affären ger en avkastning på ca 7,4 % och med de
attraktiva byggrätterna som medföljer tror jag på en långsiktigt ännu bättre
avkastning
, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798,
andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 fastigheter AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 18:10 CET.

NP3
är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella
förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 31
december 2016 uppgick fastighetsbeståndet till 787 000 kvm uthyrningsbar yta
fördelat på 197 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor
och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden:
Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår
till nära 6,2 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm,
Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se

2017 03 31 NP3 Pressmeddelande Localis
http://hugin.info/163909/R/2092841/790980.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NP3 Fastigheter AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.