Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

NP3 Fastigheter AB: NP3 Fastigheter AB - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

Januari - December 2015

* Int?kterna ?kade med 63 % till 408 MSEK (250)
* Drift?verskottet ?kade till 302 MSEK (194)
* ?verskottsgraden uppgick till 74 % (77)
* F?rvaltningsresultatet blev 202 MSEK (111) vilket ?r en ?kning med 82 %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 188 MSEK (141) vilket motsvarar
3,83 SEK/aktie (4,45 efter utsp?dning, respektive 5,53 f?re utsp?dning)
* V?rdef?r?ndringar p? fastigheter uppgick till 68 MSEK (57)
* Marknadsv?rdet p? fastighetsportf?ljen uppgick till 4 580 MSEK j?mf?rt mot
3 333 vid ?rets ing?ng.
* Tilltr?den av fastigheter f?r 1 142 MSEK och f?rs?ljning av sex fastigheter
f?r 75 MSEK
* Styrelsen f?resl?r utdelning f?r 2015 med 2,15 SEK/aktie (0,50)

Oktober - December 2015

* Int?kterna f?r kvartalet ?kade till 113 MSEK (88)
* F?rvaltningsresultatet f?r kvartalet blev 50 MSEK (44)
* Resultat efter skatt f?r kvartalet uppgick till 40 MSEK (60)

VD Andreas Nelvig kommenterar

- F?r att fortsatt kunna bibeh?lla en bra avkastning, hyresg?ster och kvalit? p? v?rt best?nd kommer vi framgent att l?gga ?kat fokus p? f?r?dling av v?ra befintliga fastigheter. NP3 har idag byggr?tter och m?jliga byggr?tter
om ?ver 55 000 kvadratmeter som vi skall anv?nda i h?gre grad ?n idag. M?let f?r 2016 ?r att n? en volym om cirka 250 MSEK i projektinvesteringar. Till detta skall vi addera v?rt m?l om en transaktionsvolym p? cirka 1 MDSEK som vi till stor del skall finna ute i v?r organisations lokala n?tverk.
- Hel?rets int?kter summeras i en tillv?xt p? 63 procent medan f?rvaltningsresultatet n?r en tillv?xt om drygt 80 procent. ?rets f?rvaltningsresultat om 202 MSEK ger cirka fyra kronor per aktie vilket jag n?jd ?ver d? vi under tredje kvartalet har emitterat fler aktier.
- F?rvaltningsresultatet ?r centralt f?r NP3 d? vi skall tj?na pengar p? v?ra hyror och v?r effektivitet. NP3s fokus ?r inte v?rdef?r?ndringar utan kassafl?de. Vi presenterar d?rf?r f?r f?rsta g?ngen en intj?ningsf?rm?ga i rapporten. Jag tror den kommer hj?lpa m?nga att f?lja det vi presterar i v?r tillv?xtresa. Vi har per 1 januari 2016 och tolv m?nader fram?t en
intj?ningsf?rm?ga som ger ett f?rvaltningsresultat om 230 MSEK eller cirka 4,55 kronor per aktie.

Detta ?r information som NP3 fastigheter AB (publ) ska offentligg?ra enligt
lagen om v?rdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen l?mnades f?r offentligg?rande den 23 februari 2016
klockan 08:00.

F?r ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkst?llande direkt?r, telefon 070-31 31 798,
andreas@np3fastigheter.se

NP3 ?r ett kassafl?desorienterat fastighetsbolag med fokus p? kommersiella
f?rvaltningsfastigheter med h?g direktavkastning i norra Sverige. Totalt
uthyrningsbar yta uppg?r till cirka 614 000 kvm f?rdelat p? 163 fastigheter
inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter.
Fastighetsbest?ndet ?r indelat i sex marknadsomr?den: Sundsvall, G?vle,
Dalarna, ?stersund, Ume? och Lule?. Fastighetsv?rdet uppg?r till drygt 4,5
miljarder kronor. NP3-aktien ?r noterad p? Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. L?s
mer p? www.np3fastigheter.se.

Bokslutskommunik? 2015
http://hugin.info/163909/R/1988262/730021.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NP3 Fastigheter AB via Globenewswire

HUG#1988262

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.