Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-14

NP3 Fastigheter AB: NP3 Fastigheter Delårsrapport januari - juni 2017

* Intäkterna ökade med 36 procent till 324 MSEK (239).
* Driftöverskottet ökade med 33 procent till 225 MSEK (169).
* Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 150 MSEK (109) motsvarande
2,76 kronor/aktie (2,16).
* Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 130 MSEK (69).
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 231 MSEK (152) vilket motsvarar
4,24 SEK/aktie (3,02).

VD Andreas Nelvig kommenterar

Under 2017 har vi fortsatt visa att NP3 är ett tillväxtbolag med en hög och
trygg avkastning. Förvaltningsresultatet i vår intjäningsförmåga ökar till
329 miljoner kronor eller 6,06 kronor/aktie, det motsvarar cirka 15 procent
ökning jämfört med för ett år sedan. Vi har därmed ökat intjäningen per aktie
med 15 procent samt gett en utdelning om 2,40 kronor/aktie på ett år.

Under första halvåret har NP3 nått en tillväxt i fastighetsvärde med 33
procent jämfört mot juni 2016. Totalt uppgår värdet till 7 117 miljoner
kronor på rapportdagen varav 130 miljoner härrör från värdeförändringar under
perioden, där cirka 20 miljoner är realiserad värdeförändring, främst drivet
av sänkta avkastningskrav. Men det primära för NP3 är tillväxten i
driftsöverskott, förvaltningsresultat samt en ökad total intjäning.
Tillväxten i driftsöverskott och förvaltningsresultat var 30 respektive 33
procent för andra kvartalet och 33 respektive 38 procent för hela perioden.

Vi har till detta ej tillträdda fastigheter för cirka 500 miljoner inklusive
projekt som ytterligare kommer bidra till en ökad tillväxt och intjäning.
Majoriteten av de ej tillträdda fastigheterna ligger i Luleå vilket är en
marknad med en positiv utveckling där NP3 har sett ett behov av att växa.
Förvärvet möjliggör att vi nu kan fortsätta stärka organisationen vilket vi
räknar med skall ge fördelar i form av minskad vakans och ökad utveckling av
våra byggrätter i affärsområdet. Generellt har vi under senaste året
förvärvat fastigheter med hög potential i form av exempelvis högre vakans än
tidigare. Vi har gjort det medvetna valet då priserna på marknaden är mer
förmånligt på denna typ av fastigheter och för att vi har lokala
organisationer som kan realisera potentialen i form av uthyrningar
alternativt till- eller ombyggnationer. Ett exempel på detta är fastigheterna
vi förvärvade i Östersund från Castellum.

NP3 är ett bolag med ett starkt kassaflöde men med lägre värdetillväxt än
många andra fastighetsbolag. Norra Sverige har haft en eftersläpning i
fastighetsvärdena jämfört med framför allt storstäderna och vår typ av
fastigheter har haft ytterligare fördröjning. Fastighetsvärdena stiger dock
nu stadigt även för vår typ av fastigheter om än i maklig takt. Vidare ser vi
tydligt, i marknaden och i de externa värderingarna, att det är sjunkande
avkastningsnivåer. Det leder till att vi får en positiv värdetillväxt om 104
miljoner kronor i kvartalet. Vi har med andra ord i våra interna värderingar
haft en konservativ syn.

En reflektion gällande fastighetsvärdet är ett förvärv från slutet av 2013 då
vi köpte ett bestånd för 70 miljoner och värderade medföljande mark till noll
kronor. Inte ens vi som var stora fastighetsägare såg något större värde i
marken. Den sista juni sålde vi en del av marken för åtta miljoner och vi har
fortfarande samma driftsöverskott som vi hade initialt. Poängen värd att
notera är att utvecklingen går framåt i våra orter, efterfrågan ökar.

För NP3 har tillväxten medfört att vi ökat vår belåningsgrad något till strax
under 62 procent vilket är helt i linje med vad vi kommunicerat. Vår
skuldkvot, det vill säga fastigheternas avkastning minus våra centrala
kostnader i förhållande till våra skulder är fortsatt i topp inom branschen.

Både tillväxten och lönsamheten har varit tillfredsställande hittills under
2017 mycket tack vare de goda marknadsförutsättningarna. Men även i en sämre
marknad kommer vår affärsidé med fokus på kassaflödesstarka fastigheter,
upprätthållande av en bra duration i våra hyresavtal samt fortsatt ödmjukhet
och hårt arbete leverera en stabil och hög avkastning.

Nu ser vi fram emot en sommar med hög överskottsgrad och en välförtjänt vila.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798,
andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 08:00 CET.

NP3
är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella
förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 14
juli 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 892 000 kvm uthyrningsbar yta
fördelat på 223 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor
och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden:
Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår
till drygt 7,1 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm,
Mid Cap.
NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall.
Läs mer på www.np3fastigheter.se

NP3 Q2 2017 hela rapporten
http://hugin.info/163909/R/2120414/807833.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NP3 Fastigheter AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.