Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

NP3 Fastigheter AB: NP3 Fastigheter emitterar förtagsobligationer om 350 mkr

NP3 Fastigheter AB (publ) ("NP3") har emitterat ett icke-säkerställt
obligationslån om 350 mkr med en löptid om fyra år på den nordiska marknaden.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 450 räntepunkter och
har slutligt förfall i april 2021. Obligationslånet har ett rambelopp om 700
mkr. NP3 kommer att ansöka om notering av företagsobligationerna på Nasdaq
Stockholm.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till generella
verksamhetsändamål däribland fastighetsförvärv.

SEB och Swedbank har varit finansiella rådgivare och bookrunners i samband med
obligationsemissionen och Gernandt&Danielsson Advokatbyrå har varit juridisk
rådgivare till NP3.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2017 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Linda Ekman, Ekonomichef
E-mail: linda@np3fastigheter.se
Telefon: +46 60 777 03 10

NP3
är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella
förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 31
december 2016 uppgick fastighetsbeståndet till 787 000 kvm uthyrningsbar yta
fördelat på 197 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor
och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden:
Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår
till nära 6,2 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm,
Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara olaglig. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för
att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med
tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör
inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några
värdepapper i NP3 Fastigheter AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från NP3
Fastigheter AB (publ) eller någon annan.

NP3 Fastigheter emitterar förtagsobligationer om 350 mkr
http://hugin.info/163909/R/2094656/792055.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NP3 Fastigheter AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.