Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-03

NP3 Fastigheter: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Januari - September

* Intäkterna ökade till 294 MSEK (162)
* Driftöverskottet ökade till 220 MSEK (128)
* Överskottsgraden uppgick till 75 % (79)
* Förvaltningsresultatet blev 152 MSEK (67)
* Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 52 MSEK (35)
* Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 179 MSEK jämfört mot
3 333 vid årets ingång. 62 MSEK avser fastigheter som innehas för
försäljning
* Tillträden av 28 stycken fastigheter för 732 MSEK och försäljning av tre
fastigheter för 8 MSEK
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 148 MSEK (81) vilket motsvarar
3,03 SEK/aktie (2,93 efter utspädning, respektive 4,11 före utspädning)

Juli - September

* Intäkterna för kvartalet ökade till 106 MSEK (68)
* Förvaltningsresultatet för kvartalet blev 62 MSEK (34)
* Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 66 MSEK (39)

Vd Andreas Nelvig kommenterar

NP3 har gjort ett mycket starkt tredje kvartal och siffrorna i denna
delårsrapport talar verkligen för sig själva. Vårt mål är att för helåret nå
en överskottsgrad om 75 procent vilket jag trodde skulle bli svårt att nå i
år, men nu är vi där!

Att kunna visa en överskottsgrad om 80 procent för kvartalet och 75 procent
för delåret gör mig stolt. Vi har ökat våra intäkter med cirka 80 procent mot
föregående års period och redovisar ett förvaltningsresultat som ökat med
drygt 125 procent. Det låga ränteläget påverkar naturligtvis men vår
effektivitet i såväl fastighetsförvaltningen som de centrala funktionerna
bidrar starkt.

Ser man på kvartalet har intäkterna ökat med 56 procent och
förvaltningsresultatet med 82 procent. Förvaltningsresultatet per aktie blir
för kvartalet 1,24 kronor. Då vi har en stark kassa och beviljade lånelöften
har vi en fortsatt förvärvskapacitet om cirka 1 miljard kronor i
fastighetsvärde. Det återstår cirka 300 miljoner innan vi når det uppsatta
målet att förvärva fastigheter för 1,3 miljarder under året. Tittar man
historiskt på vår utveckling har vårt fastighetsvärde och vårt
förvaltningsresultat tydligt följt varandra, därför ser jag stora möjligheter
att öka vinsten per aktie.

Som noterat ovan levererar vi siffror som talar för sig själva. Jag väljer
därför att inte kommentera rapporten utförligare. Det är ett kvartal jag är
stolt över och framförallt är jag stolt över NP3 och alla medarbetare som
kämpat hårt och bidragit.

Jag avslutade förra kvartalets VD ord med "Trots att omvärlden är orolig
känner jag trygghet i vårt NP3." Jag känner en fortsatt trygghet i NP3 men
jag känner mig allt annat än stolt över utvecklingen i vår omvärld.
Flyktingkrisen berör oss alla och jag önskar att vi kunde göra mer för dessa
utsatta människor. I den akuta situation som råder borde vi gemensamt kunna
få människor på flykt att känna sig välkomna till tryggheten i Sverige och då
gärna i norra Sverige. Jag hoppas att fler med mig tänker mer än någonsin på
vår omvärld!

Vad gäller NP3 ser jag fram emot avslutningen på året och jag hoppas att ni,
likt mig, tror på att NP3 har framtiden för sig.

Detta är information som NP3 fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015
klockan 08:00.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31
798,andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella
förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt
uthyrningsbar yta uppgår till cirka 574 000 kvm fördelat på 148 fastigheter
inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter.
Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle,
Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4
miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs
mer påwww.np3fastigheter.se.

NP3 Fastigheter delårsrapport 1 januari - 30 september 2015
http://hugin.info/163909/R/1963451/716435.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NP3 Fastigheter AB via Globenewswire

HUG#1963451

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.