Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-10

NP3 Fastigheter höll extra bolagsstämma den 30 oktober

När NP3 Fastigheter AB kallade till extra bolagsstämma fredagen den 30 oktober hade en handfull aktieägare infunnit sig på bolagets kontor i Sundsvall. Styrelseordförande Anders Nilsson hälsade alla välkommen och öppnade bolagsstämman. Förutom sedvanliga rutinärenden fanns två viktiga punkter på dagordningen.

VD Andreas Wahlén presenterade styrelsens förslag om förvärv av 50 % aktierna i Saga Ess AB samt ett samarbete via joint venture med AB Sagax. Saga Ess äger indirekt 37 fastigheter med ett fastighetsvärde om 1410 miljoner kronor och Beijer Byggmaterial AB är den enda hyresgästen. Eftersom Sagax äger indirekt 14,1 procent av aktierna och 20,2 procent av rösterna i NP3 Fastigheter måste affären underställas bolagsstämman för godkännande.

Bolagsstämman godkände enhälligt styrelsens förslag till köp av 50 % av aktierna i Saga Ess AB. Förvärvet av Saga Ess AB är det tredje största fastighetsförvärvet sedan NP3 Fastigheter AB grundades. Förvärvet har beräknats förbättra NP3:s resultat med ca 25 – 30 miljoner på årsbasis.

Styrelsen för NP3 Fastigheter AB beslutade inför bolagsstämman 2020 att justera vinstutdelningen från 3,40 kr per stamaktie till 1,70 kronor per stamaktie. Inför extra bolagsstämman 30 oktober var förslaget att besluta om en extra utdelning på 1,70 kronor. Bakrunden till detta var enligt VD Anders Wahlén att Covid-19 pandemin påverkat förvaltningsresultatet och hyresinbetalningarna i relativt liten omfattning. Rabatter på cirka 10 miljoner som beviljats till hyresgäster eller några mindre konkurser har inte haft någon nämnvärd påverkan på bolagets finansiella resultat.

Styrelsens förslag till extra bolagsstämman var att stämman skulle besluta om en extra utdelning på 1,70 kronor per stamaktie.

De närvarande aktieägarna på plats samt andra aktieägare som röstade på förhand genom poströstning röstade enhälligt för styrelsens förslag om extra vinstutdelning.

Efter beslut om extra utdelning tackade stämmans ordförande Anders Nilsson alla närvarande aktieägare för deltagande samt avslutade stämman.

 

Vid pennan

Stefan Backlund

För Aktiespararna

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.